Planningsmodel voor strategisch e-management

Dit is een vervolg op 'E-gekte, E-bezinning & E-management'

Ook u bent e-deskundige

De keuze om wel of niet voor e-business te kiezen - en zo ja, in welke mate - is een 'gewone' management beslissing, die we met 'gewone' tools kunnen aanpakken. Dit besef is van belang, omdat het u behoed voor 'zweverigheid' of een afwachtende houding, omdat u geen deskundige zou zijn. In dit artikel beschrij...

Kees van den Heuvel
Interessante E-nvulling van het alom bekende lineaire strategie-ontwikkelingsproces, met name de hyperlinks. De tekortkoming van het lineaire strategie-ontwikkelingesdenken gelden derhalve ook voor dit artikel. Hoe zorg je ervoor dat dit denkproces ook daadwerkelijk gestalte krijgt binnen een traditionele organisatie en dat het niet verzandt in matrixen die niemand toepast. Verder vind ik onderbelicht dat Internet als breekijzer kan dienen bij het nadenken en veranderen van het business model. Een interessante hyperlink in dit kader is www.arthurdlittle.com/ebusiness/ebusiness en dan in het bijzonder het artikel over e-implementatie.
John Koster
Pro-lid
Dank voor uw reactie.
er is uiteraard niet 'one best way' in strategie-ontwikkeling; dat geldt mutatis mutandis ook voor e-strategy. Wat we willen aantonen is dat e-beslissingen niet fundamenteel verschillen van niet-e vraagstukken, en dat bestaande management tools, mits aangepast en met verstand ingezet, uitstekend kunnen voldoen. Implementatievraagstukken kunnen desalniettemin zeer ingrijpend zijn.
hans niendieker
interessant. niet veel nieuws als analyse maar wel interessant zijn de links naar concrete voorbeelden.
R.Becker
Geachte heer, mevrouw,

de reden dat ik u deze mail stuur is dat ik momenteel druk bezig ben met het schrijven van mijn scriptie over E-retailing. Ik studeer aan de Hogeschool Holland te diemen en volg de opleiding Retailmanagement. Ik zou graag meer informatie willen hebben over dit spraakzame en innovatieve onderwerp.

Mocht u informatie hebben over dit onderwerp wilt u dan zo vriendelijk zijn om mij hierover te informeren .

Hoogachtend,

R.Becker
Hofmark 154
1355 Hl
Almere


Marc van Leeuwen
Ik hou het kort...het aardige van het artikel is dat het de kern van e-business vragen blootlegt, en wat blijkt: die zijn niet zoveel anders dan de normale strategische vraagstukken. Modellen, ervaringen en ideeen uit het verleden blijken ook toepasbaar in e-business.
dank je
Marc
Karin Kleipoel
Spoed!!!
Wie heeft er tips en of bruikbare voorbeelden voor het schrijven van een Marketing plan tbv het in de Markt presenteren als zijnde een gids en expert.Ik moet in korte tijd (afronding medio febr 2003?
voor mijn post HBO opleiding hierover een Marketingplan schrijven

Alle info stel ik zeer op prijs Groet Karin Kleipoel
John Koster
Pro-lid
Beste Karin,
Er is veel literatuur over het schrijven marketing plannen beschikbaar. Mijn tip is het boekje ''How to write a marketing plan" door John Westwood (Kogan Page, 2000). Specifiek voor diensten kun je kijken in "Diensten marketing management'' door De Vries, VAn Helsdingen en Kasper, Stenfert Kroese 2001.
Succes.

Meer over Strategie