Performance management, ratio of gevoel!

‘Meten is weten’ is een veel gehoorde uitspraak. Veel adviseurs en manager gebruiken deze in relatie tot Performance management. Als we zaken maar gaan meten dan komt het goed. Harde getallen, meetbaarheid en actief sturen op de operatie zijn de toverwoorden hiervoor. Echter niet alleen meten maar ook daadwerkelijk acties nemen en gericht gaan sturen op de informatie is van groot belang. Hier zie je echter dat managers als eerste hun gevoel laten spreken.
Op basis van dit gevoel acteren managers en vullen ze Performance management in. Het bepalen of en op welke KPI’s men denkt te moeten sturen en de manier waarop ze mensen aanspreken. Dit allemaal gebeurt op basis van het gevoel dat men heeft. Krijgt het management het gevoel onvoldoende controle te hebben dan komen er opeens allerlei maat...

Hendrik van Persie
Lid sinds 2019
Zoals je al vaststelde, Freek ...

Hier is de belangrijke vraag aan de orde ...

Zien we organisaties als systemenen of als een verzameling van mensen die een gezamenlijk doel hebben.
Ergens in het midden blijven lijkt aardig, maar leidt tot niets, blijkt uit jouw bijdrage.. Het komt op mij over als: 'ik geloof in het systeem, maar er zijn ook mensen bij betrokken, helaas'. Wellicht dat de oude joodse verwensing (Ik wens je veel personeel) hier van toepassing.

Manipuleren ... wat was dat ook al weer?

HenkvanPersie
Mauritz .A. Noppe
Hoe mensen beter samenwerken loopt altijd over mentaliteit, motivatie en bedrijfscultuur..of de spirit in een organisatieteam.
Al te vaak is er sprake van een soort ' frauduleuze consensus '. In een consensus wortelen heel diverse doelstellingen, afwegingen, keuzes en nevendoelen.
Hoe peilt men trouwens inzicht, kennis,zorg en talent bij de mede-werkers ? Of leunt men verder op de gangbare personeelsbeoordelingen ?