Participatiemaatschappij komt niet vanzelf

Columns

De participatiemaatschappij is een blijvertje. De kranten staan er bol van en het onderwerp komt iedere avond wel een keer langs op tv. We krijgen er vroeg of laat allemaal mee te maken. De omslag van de klassieke verzorgingsstaat naar een moderne participatiesamenleving gaat echter niet vanzelf.

Beter een goede buur dan een verre vriend
Onze oude vertrouwde verzorgingsstaat wordt snel ingewisseld voor een participatiemaatschappij. Vadertje Staat trekt zich terug en wil uit bezuinigingsoptiek alleen nog maar het hoogst noodzakelijke doen. Mensen moeten meer zelf doen en meer samen doen. Het spreekwoord 'beter een goede buur dan een verre vriend' wordt werkelijkheid. Nieuwe containerbegrippen als zelfregie, zelfredzaamheid en samenredzaamheid hebben hun intrede gedaan, maar moeten de komend...

Meer over Creativiteit