Overlegplezier !

Columns

Sinds jaar en dag klagen managers over het voortdurend in overleg zitten. En ik zie al die jaren nul progressie, ja zelfs eerder een toe- dan een afname van overlegstructuren. Een poging tot analyse en te komen tot (nog niet zo eenvoudige) oplossingen.

Ik zie twee hoofdoorzaken van al maar overleggen, de eerste is van psychologische aard de tweede meer organisatorisch.

1 Overleg is comfortabel,

Ik herinner me nog de tijd dat ik als junior consultant het prachtig vond als ik deel mocht nemen aan een MT-vergadering bij een opdrachtgever. Blijkbaar heeft zo'n overleg dus een bepaalde aantrekkingskracht... !

  1. je wordt gezien door je peer group en je leidinggevenden; er wordt naar je geluisterd, je kan waardering oogsten of je doen gelden,...  (en dat is er allemaal niet als je in je ...
Paul Verburgt
Lid sinds 2019
Leuk artikel!
Ik heb overigens nog wel wat tips om vergaderplezier te vergallen:
1. verbied vergaderingen met een vaste frequentie (te beginnen met de zogeheten bila’s).
2. sta alleen vergaderingen toe na werktijd.
3. stop vergaderingen met > 6 personen.
4. bepaal dat vergaderingen nooit langer mogen duren dan een 1 uur.
5. las vergaderloze weken in.
6. geef verslaafde vergaderaards (die zijn er!) een tijdelijk vergaderverbod.
7. vraag als baas ‘s een tijdje de besluitenlijstjes van de vergaderaars op en geef daar publiekelijk commentaar op.
8. en voor de bazen zelf: geef zelf het goede voorbeeld en hou ‘s op met vergaderen van de vroege ochtend tot de late avond.
Maaikel Klein Klouwenberg
Auteur
Mooie concrete punten Paul, met name punt 7 kan heel 'zuiverend' werken!

Meer over Vergaderen