Checklist voor de open organisatie

Cover stories

Organisaties weten dat ze transparant moeten worden, maar de aanpak blijft vaak steken in goede bedoelingen. In dit artikel een stappenplan naar een open organisatiecultuur.

Toezichthouders eisen het, partners en klanten vragen erom en ook de omstandigheden in de eigen organisatie maken dat het niet anders kan: openheid moet. De gerichte en gecoördineerde aanpak die je in organisaties zou verwachten, blijkt in de praktijk echter vaak in goede bedoelingen te blijven steken. De managers die ik regelmatig spreek zijn zich allemaal bewust van de noodzaak tot meer transparantie. Maar wat er daadwerkelijk in de organisaties gebeurt, houdt vaak het midden tussen halfslachtigheid en uitstelgedrag.

De clou

In veel sectoren dicteert de governancecode expliciet dat er aan openheid wordt gewerkt. Als ...

Meer over Corporate communicatie