Netwerken binnen de overheid

Columns

Overheden ontkomen niet aan snelle ontwikkelingen binnen bedrijven en de maatschappij. Om antwoord te geven op complexe problemen, zullen overheidsorganisaties zich aan moeten passen. Niet door structuren te veranderen. Het vormen van netwerken is de oplossing. Netwerken tussen overheden is een eerste stap. Daar gaat deze column over.
Kent u het filmpje ‘Did you know?’ Een relaas over mondiale veranderingen die zich in rap tempo voltrekken. Toenemende wereldbevolking, snel opkomende economieën, enorme ontwikkeling van internet. Maar ook grote veranderingen op de arbeidsmarkt. Wisseling van baan wordt eenvoudiger en gaat sneller. Het is niet iets dat gestuurd wordt, het gebeurt gewoon.

Organisaties veranderen in rap tempo. Een veranderende wereld vraagt aanpassingsvermogen. Dat vinden we he...


Meer over Netwerkorganisatie