Nederlandse bedrijven laten innovatiekracht werkvloer onbenut

Columns

Organisaties missen kansen om zich te vernieuwen door innovatiekracht van de werkvloer niet of nauwelijks te benutten. Bij innovatie denken we vaak aan radicale verandering, R&D labs en de noodzaak van het inhuren van externe partijen, terwijl medewerker-gedreven innovatie beter werkt dan innovatie vanuit speciale R&D afdelingen en zogenaamde innovatielabs. Medewerkers van ‘de werkvloer’ weten het beste waar zij tegenaan lopen en wat er verbeterd kan worden.

Werkvloer belangrijkste bron voor herkennen van verbetermogelijkheden
Vaak wordt gedacht dat medewerkers de vaardigheden, motivatie en mogelijkheden missen om tot innovaties te komen. Echter, uit onderzoek van de Universiteit Twente blijkt dat medewerker-gedreven innovatie wel degelijk mogelijk is en dat medewerkers van de werk...

Meer over Innovatie