Mother Nature: Mother of all Invention.

De column van John van der Borg (zie link) triggerde mij om gedachten die ook ik over Moeder Natuur als leermeester heb maar eens uit te schrijven.

Rolverdeling
Bij kraanvogels vliegt vogel met de beste conditie van het moment voorop. De anderen “surfen” in de slipstream. In de natuur worden rollen en vaardigheden vaak genetisch overgedragen. Ben je mier? Dan wordt je geboren als verkenner, soldaat of transporteur. Niks leren, niks identiteitscrisis, niks carrièrebreuk. Ook bij andere diersoorten treffen we dit aan: bijen, thermieten, wespen etc.

Competenties
Een school van duizenden vissen kan binnen een tel de meest complexe vormen aannemen. De wijze van communiceren is onderwerp van studie. Neem kakkerlakken: een van de oudste levensvormen op aarde. Voor zover bekend zijn er geen grot...


G.Perlez
Zeker nuttig om van dieren te leren, sterker wij hebben ook een stuk hersenen dat werkt als bij dieren. De wetenschapper Piet Vroon heeft daar mooi over geschreven en sprak naar ik mij kan herinneren over het z.g. reptielen deel ( hersenstam). Maar daarnaast hebben mensen iets dat dieren niet hebben, het cognitieve deel.
Maar hoe dan ook, blijf wel zorgvuldig te werk gaan in het vergelijk. Te vaak is de natuur misbruikt om gedrag van mensen / ideologieen goed te keuren: " in de natuur gaat het ook zo, dus is het goed". M.i. is daarmee voorzichtigheid geboden.

Wat natuurlijk so wie so moet gebeuren is zorgen voor juiste feitenkennis.Tav de info over bijen hierbij een correctie.
Bijen vervullen naar mate hun leven verstrijkt ( duurt ongeveer 6 weken in lente/zomer ) een steeds wisselende rol: nieuwe raten bouwen, de nectar indikken, de koningin voeden, omgeving verkennen, nectar en stuifmeel halen. Een wisseling van functies die je kunt beschrijven als : " van binnen naar buiten".( ben enige jaren imker geweest). Om bij deze dieren te blijven: de darren ( de manlijke bij ) worden in september door de bijen doodgemaakt. Reden: niet meer nuttig, ze doen dan helemaal niets ( darren maar wat rond ) willen wel mee-eten. Wat ze wel moesten doen is de jonge koninginnen bevruchten.... en dat is in september gepiept, dus weg met die kerels! Dat toch maar niet overnemen lijkt mij.
Hoe werkt de samenhang in een bijenvolk: via een hormoon dat de koningin voortdurend afscheidt. Is de koningin dood dat valt dat weg en....volk sterft uit.
Tot zover mijn reactie met als kern: werk zorgvuldig.
Mario Santy
Dat we van de natuur veel kunnen leren staat buiten kijf. Het is van een grenzeloze compexiteit en natuurlijke eenvoud. We mogen er dan wel dingen uit pikken, maar moeten oog hebben voor het totale 'systeem'. Daarom vind ik de insteek van het systeem denken zo boeiend, de natuur met al zijn complexiteiten en afhankelijkheden, als een geheel van kleine systemen, is ook een systeem op zich. Zolang we ons bewust zijn dat we deel uitmaken van een groter systeem, of dat we dingen belichten die deel uitmaken van een groter systeem, houden we ook rekening met de karakteristieken van dit systeem en maken we geen duidingsfouten.
Jos Steynebrugh
@Perlez

Dank voor je deskundige reactie. Je hebt gelijk: nauwkeurigheid is niet mijn grootste deugd. Dat gaat vaak zo: in de grote lijnen gaat het detail verloren.

Maar ik heb je goede raad direct opgevolgd en je reactie nauwkeurig bestudeerd.
Het voorbeeld dat je geeft van de darren IS al overgenomen. Als je “september” vervangt door “economische dalperiode” (of crisis) en “darren” door “misbare medewerkers”, dan doen we precies hetzelfde als de bijen.

Groet,
Jos Steynebrugh
Jos Steynebrugh
Koos,

Ik ben erg blij met je reactie. Dit is wat ik bedoelde, maar ik ben geen bioloog of natuurdeskundige. Vaak schrijf ik vanuit "gutfeeling" en merk dan aan de reacties vanuit vaak héél verschillende invalshoeken of er "vlees aan zit of niet". Vaak krijg ik ook kritiek in de zin van "Ja, makkelijk, je gooit iets in de groep en dan kan je afwachten wat er gebeurt, lekker makkelijk".

Ik zie dat anders. Het mooie in (samen)werken met mensen vanuit totaal verschillende opvattingen, disciplines, culturen is juist die pluriformiteit die niet zelden tot volstrekt nieuwe inzichten of ideën leiden.

Dank voor je moeite: je hebt er tijd in gestoken.

Groet,
Jos Steynebrugh

Meer over Innovatief organiseren