Zeven succesfactoren bij een merk-verandering

Columns

Cultuur is een veelbesproken maar ook zeer complex onderwerp. In essentie gaat cultuur over de gemeenschappelijke waarden (collectieve mindset) die men binnen een organisatie heeft en het (positieve en negatieve) gedrag dat daarvan is afgeleid. Cultuur is een belangrijke pijler van de persoonlijkheid van een organisatie. Het is eigenlijk ‘de ziel’ van de organisatie.

Hoe medewerkers zich gedragen naar elkaar en de buitenwereld wordt in belangrijke mate bepaald door de drijfveren en waarden die men gezamenlijk binnen de organisatie heeft. Een zeer competitieve cultuur kan enerzijds leiden tot een grote marktgerichtheid, maar anderzijds ook tot meer onderlinge agressie.
Zeker bij dienstverleners zijn de medewerkers de belangrijkste merkdragers. Hun handelen bepaalt rechtstreeks hoe er tegen ...

Meer over Gedragsverandering