Channels

Menig manager is bezig met de vraag of hij zijn medewerkers wel wil of kan vertrouwen en zo ja, in hoeverre. Dit heeft niet in de eerste plaats te maken met menselijke verhoudingen, maar vooral ook met vakmanschap. Is de kennis en kunde goed genoeg om bepaalde zaken aan iemand over te laten, om er op te vertrouwen dat die persoon de goede dingen op de goede manier zal doen.

Maar dat is maar een deel van het vertrouwen. De rest is de menselijke kant, die van intenties, die van integriteit. Die vraag is minder nadrukkelijk aanwezig. Net als in omgekeerde vorm. De manager vraagt zich nauwelijks af of zijn medewerkers hem wel vertrouwen. En voor zover hij zich dit al afvraagt, denkt hij daarbij vooral aan vakmanschap, aan zijn kwaliteiten als manager en als inhoudsdeskundige.
Hoewel je medewerkers dat ook belangrijk vinden, hechten die echter veel meer aan de andere kant, de intenties en integriteit! Sta je voor wat je zegt, sta je voor wat er door iedereen belangrijk wordt gevonden, of sta je voor iets anders? Sta je er voor om ze te steunen, maar ook om ze te beschermen?

Je wordt getoetst!
Je beseft het waarschijnlijk niet, net als vele managers met jou, dat je medewerkers je graag willen vertrouwen, maar dat wat daarvoor nodig is, continu gevolgd wordt. In beginsel wil men je vertrouwen, maar men kijkt steeds naar signalen waaruit blijkt of dat vertrouwen terecht is of niet. Jij zult je vooral via woorden laten zien, maar het vertrouwen wordt gebaseerd op je daden en op de consistentie van je daden met je woorden. Of te wel een mooi verhaal vertellen ter inspiratie werkt niet, als men weet of snel daarna constateert dat je eigen handelen daar niet mee in overeenstemming is.

Lees ook:

Heb jij de moed om te managen vanuit vertrouwen?

Enerzijds vind je je zelf heel belangrijk, en dat ben je ook voor de organisatie, anderzijds vind je dat het allemaal ook niet zo groot en belangrijk is. Een houding van Hollandse nuchterheid en een beetje nederigheid om het ego in bedwang te houden. Hierdoor kan je je ook niet voorstellen dat jouw doen en laten zo nauwkeurig gevolgd worden.
Een prachtige houding die je jezelf hebt aangemeten in je hoofd, maar je bent voor je medewerkers niet klein, je bent bepalend voor wat er gaat gebeuren en hoe ze zich daarbij voelen. Alles wat je doet ligt onder het vergrootglas.

Consistentie en openheid
Als je dingen vertelt aan een aantal mensen omdat die daar nu eenmaal iets mee moeten, maar je vertelt het daarmee niet aan een aantal anderen omdat je die niet lastig wilt vallen omdat ze al genoeg te doen hebben, kan dat mooi bedoeld zijn, maar kan het ook als verdeel en heers ervaren worden. Dodelijk voor vertrouwen.
Als je dingen niet vertelt omdat het vertrouwelijk is, maar je wilt toch wel iets laten weten en je vertelt een beetje, moet dat beetje wel in lijn zijn met wat er later bekend wordt.

Als je van iemand afscheid moet nemen omdat die niet goed genoeg functioneert, weten de collega’s dat echt ook wel. Als je het proces zorgvuldig en menselijk laat verlopen, heeft iedereen daar vrede mee. Maar als er dan nog zo’n proces gestart wordt waarbij het niet zo duidelijk is voor de collega’s (omdat er eigenlijk andere factoren spelen), dan begeeft je je op heel glad vertrouwens-ijs.

Als je vertelt dat er allerlei zaken niet meer mogelijk zijn omdat er bezuinigd moet worden, maar voor je zelf of je secretaresse worden vervolgens vrij kostbare spullen aangeschaft, dan kan je wel denken, ja, maar hier heb ik goede argumenten voor, het beeld klopt niet met wat je uitgesproken hebt. Bovendien zijn er wellicht ook wel heel andere goede uitzonderingen te maken, die niet gemaakt worden! Denk niet dat dit niet opvalt, want het valt wel op. Net zoals al die andere uitzonderingen, afwijkingen op de regel enzovoorts, die je zo gemakkelijk even laat gebeuren. Het valt niet alleen op, het doet iets met mensen, het doet iets met vertrouwen.

Vanzelfsprekend
Vertrouwen is niet vanzelfsprekend! Word je er als manager van bewust dat je heel goed in de gaten gehouden wordt en dat het daarbij niet zozeer om je vakmanschap als leidinggevende gaat, maar vooral om je betrouwbaarheid als mens. En met dat bewustzijn komt het besef dat consistentie, openheid en transparantie niet alleen heel mooie woorden zijn, maar ontzettend belangrijk.
Maar wat zijn ze ontzettend moeilijk waar te maken.

Lees hier meer over in mijn gratis mini e-Boek “Herstel het Vertrouwen”.

Kennisbank onderwerpen:

Kennisbank onderwerpen:

 

Reageer

Na het plaatsen kunt u uw reactie nog 30 minuten aanpassen.

x
x