Channels

Wanneer we het over diversiteit hebben, handelt het vaak over genderdiversiteit of over diversiteit, gebaseerd op afkomst. Zelden wordt er gesproken over spirituele diversiteit. Terwijl dit veel effect heeft op teams. De levensbeschouwing van een medewerker of manager is namelijk heel bepalend voor zijn ‘Sitz im Leben’ en voor zijn gedrag.

En dat Nederland een land is dat stijf staat van de spirituele en religieuze stromingen, behoeft geen nadere toelichting. Niet iedereen neemt spiritualiteit serieus. Fervente wetenschapaanhangers zien het als een gepasseerd station, als iets uit het verleden, en wuiven het weg als ‘zweverigheid’ of als bijgeloof. Meerdere managers gaven bij mij aan spiritueel te zijn, maar daar liever niet openlijk voor uit te komen, omdat ze dan niet meer serieus worden genomen. Die angst is zeker niet helemaal ongegrond. In een onderzoek werd de conclusie getrokken, dat atheïsten vaak iets intelligenter zijn dan mensen die ‘geloven’, alsof de aanname dat spiritualiteit onwaar zou zijn, een wetenschappelijk bewezen idee is.

Er bestaat dus een tendens om spiritualiteit niet serieus te nemen. En dat was voor mij reden, als trainer, coach en schrijver, om er het boek ‘Goden en goeroes’ over te schrijven. Allerlei managementdoelen worden door spiritualiteit bijvoorbeeld bevorderd. Mensen vergroten hun zelfreflectie er vaak door en verbeteren hun samenwerkingsvaardigheden.

Spiritualiteit kan zelfs een wonderlijk goed effect hebben op ziekteverzuim en stresspreventie, bijvoorbeeld door meditatie. Verder kan het teams goede diensten bewijzen, als teamleden openlijk kunnen spreken over hun onderlinge levensbeschouwelijke verschillen.

In mijn boek behandel ik onder meer een praktijkcasus, waarbij een teamconflict alleen kon worden opgelost door in te gaan op de spirituele en religieuze verschillen. Ik heb dat destijds, in overleg met de opdrachtgever, kunnen doen, en dat pakte bijzonder goed uit. Als manager mag je verwachten van medewerkers, dat ze ‘uit het oordeel’ blijven, en zich coöperatief opstellen. Je redt het dan niet alleen met de bekende teambuildingsprogramma’s.

Belangrijker is echter dat je een team enorm kan inspireren, door ze inzichten uit hun spirituele of atheïstische inzichten te laten delen met elkaar, zij het in een veilige setting. Die inzichten, vertaald naar het werk, kunnen zeer goede diensten bewijzen.

Enige creativiteit is daarbij ook handig. Af durven wijken van traditionele werkoverlegsessies, om ruimte te maken voor relevante thema’s, betekent een andere management aanpak, waarvan iedere manager breder wordt in zijn inzichten. Want we willen graag veelzijdige, zich onderscheidende managers hebben, nietwaar?

Zelfreflectie, stresspreventie, ziekteverzuim terugdringen, een coöperatieve instelling; het zijn maar een paar voordelen van het bevorderen van openheid over en uitwisseling van spirituele, atheïstische en religieuze inzichten. Dat het inspirerend is, en bovendien voorziet in de behoefte aan zingeving van oudere en jongere medewerker is een pré.

 

Reageer

Na het plaatsen kunt u uw reactie nog 30 minuten aanpassen.

Reacties

Verdomd goed artikel. Veel managers, hoe goed en positief van intensie, missen de kennis en vaardigheden om een excellent team neer te zetten. Het gebrek aan psychologische kennis en de in en outs van groepsdynamica is hierin essentieel. Basisprincipes van een goed team is psychologische veiligheid en vertrouwen. Een dagje Efteling of een glossy powerpoint presentatie is window dressing. Goede coaching en een aantal trainingen kan helpen. De kernkwadranten, mits gelaagd gegeven kan succesvol zijn, althans dat is mijn ervaring.
Het kan inspireren, voor zowel het team als de manager.

x