Manager, hoed u voor toezichthouders!

Columns

Banken, verzekeraars, waterbedrijven en ziekenhuizen krijgen steeds vaker te maken met de AFM, DNB, ACM of NZa. Vanuit hun rol willen de toezichthouders inzicht in de berekening van specifieke kostprijzen, die gecontroleerd moeten worden door externe accountants. Dat is voor die sectoren en accountants nog wel even wennen.

Het berekenen van kostprijzen is voor deze organisaties meestal geen dagelijkse praktijk, en accountants hebben moeite met de controle van kostprijzen.

Mijn oproep aan management teams is om de uitkomsten van kostprijsberekening veel nadrukkelijker te bespreken. En aan toezichthouders om controle door externe accountants zo licht mogelijk in te richten. Betrouwbare kostprijzen zijn van oudsher het domein van de handel en industrie. Zonder inzicht in de marge van producte...

Meer over Financieel management