Maatregelen om de crisis met uw organisatie door te komen

Actueel

Een op de drie topmanagers heeft weinig vertrouwen in de eigen plannen om hun bedrijf door de economische crisis te loodsen. Desondanks denkt meer dan de helft dat hun bedrijf sterker uit de crisis zal komen.  Maar men twijfelt of hun organisatie de juiste maatregelen neemt. Ze vragen zich af of hun eigen bedrijf door de crisis geloodst kan worden. Nog zorgelijker is dat eenderde sceptisch is of de eigen plannen daartoe wel goed genoeg zullen blijken te zijn. (bron: BOOZ&CO)

Alle zeilen bij, een aantal maatregelen:

Het binnenhalen van nieuwe opdrachten wordt het meest genoemd als maatregel om de crisis te lijf te gaan. Daarnaast worden investeringen uitgesteld en wordt er meer aandacht besteed aan debiteurenbeleid.

Zonder strategie ben je nergens.
Mét strategie trouwens ook niet als het personeel niet begrijpt waar het over gaat. Het (top)management moet zich in zeer grote mate betrokken moet voelen bij de dagelijkse processen op de werkvloer. De mensen die daar werken brengen vaak een geheel eigen perspectief in. Nuttige inzichten bij de analyse van het stroomlijnen van processen of het 'afslanken' van de organisatie.

De beste garantie voor een goed begrepen strategie is beknoptheid. Het hele verhaal moet op een A4-tje passen. En twee vragen moeten worden beantwoord: Waar willen we naartoe? en Hoe denken we daar te komen? Voor elke vraag mag het antwoord uit niet meer dan zeven doelstellingen bestaan. Dat is namelijk het maximale aantal informatie-eenheden dat ons brein in een keer kan bevatten.

Een strategie met tientallen kritieke Prestatie Indicatoren (KPI’s) zal dus zeker niet werken. Zijn er veel prestatieindicatoren, dan weten slechts weinigen in de organisatie wat er werkelijk toe doet. Dus is de kans heel groot dat men focust op wat weinig waarde toevoegt, wat ook met zich meebrengt dat hulpbronnen verkeerd worden gealloceerd.

Maak van de crisis een bondgenoot.
Het huidige klimaat van economische onzekerheid biedt een mooie gelegenheid om met initiatieven te komen. In zulke tijden zijn organisatieleden meer bereid tot verandering van hun dagelijkse werkmethoden. Weerstand is er bijna niet, wat de mogelijkheid biedt synergetisch te werk te gaan om gezamenlijke doelen van kwaliteits- en efficiencyverbetering te bewerkstelligen. Het belangrijkste is dat zoveel mogelijk neuzen dezelfde kant opwijzen. De communicatie naar de medewerkers is van zeer hoog belang. Begrijpt iedereen in de organisatie de risico's? Als het bedrijf ten onder gaat zullen ze allemaal hun baan verliezen. Organisaties moeten zeker weten dat ze klaar zijn voor verandering.

De oplossingen liggen op de werkvloer. Topmanagers en andere leidinggevenden mogen dan wel sleutelfiguren zijn, ze weten niet alles. Ze zijn de motor, maar de brandstof wordt geleverd door de energie van medewerkers. Mits die gemotiveerd en betrokken zijn en beschikken over de juiste middelen.

De rubriek ACTUEEL informeert u over recent verschenen berichten in andere media. In elk bericht vermelden wij de oorspronkelijke bronnen. Bron: Kluwer Management

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>

Veel crises vinden hun oorsprong bij (een deel van) het zittende management. In mijn praktijk kom ik geen bedrijven tegen waarbij de economische crisis de oorzaak is. De crisis is hooguit een katalysator voor problemen die al jaren voortslepen. De oplossingen liggen voornamelijk bij dat zittende management; is men bereid naar zichzelf te (laten) kijken. Is men bereid met scenario's te gaan werken / rekenen?

Meer over Crisismanagement