Channels

Geweld vloeit voort uit maakbaarheidsdenken. De recente ophef over de toeslagaffaire bij de belastingdienst en de wegmoffelcultuur bij Inspectie Justitie Veiligheid, de al 64 weken durende protesten in Frankrijk en de Engelsen, die uit de EU stapten, laten zien dat gewelddadig leiderschap steeds minder wordt geaccepteerd.

Het groeiend aantal doofpotten dat zich opent laat zien hoe gewelddadig leidinggevenden kunnen zijn

Gewelddadige managers

We zien vergelijkbare voorbeelden in de zorg, waar zorgverzekeraars hun macht misbruiken door ziekenhuizen tot patiëntenstops te dwingen. In de zorg, bij de politie en in het onderwijs zorgen gewelddadige managers voor een ware leegloop. Ook de oplopende werkdruk en toenemend aantal burn-outs zijn het gevolg van gewelddadig leiderschap.

Verslaafd aan macht over anderen

Gewelddadig leiderschap leidt tot maatschappelijke ontwrichting en vernietiging van de natuur. De maatschappij pikt dat niet meer en eist transparantie, authenticiteit en respect voor mens en milieu. De maatschappij is klaar met gewelddadige leidinggevenden die verslaafd zijn aan macht over anderen en die alleen zichzelf dienen.

Geweld vloeit voort uit maakbaarheidsdenken

Alles wat de illusie van maakbaarheid in gevaar brengt wordt met geweld uit de weg geruimd. Het geweld tegen klokkenluiders en waarheidszoekers zijn hier voorbeelden van. Er is veel moed voor nodig om gewelddadige leiders te ontmaskeren en ze te verwijderen.

De natuur ordent volgens principes

In de natuur ontstaat alles volgens bepaalde universele principes. Een zaadje groeit uit tot een plant zonder dat de vorm van te voren vastligt. Niets ligt vast in de natuur. Alles past zich aan aan de omstandigheden. In de natuur heeft alles zijn plaats en nut. Niets is overbodig en alles is in balans. De natuur verspilt niet. In de natuur komt “achterstand tot de natuur” niet voor.

Lees ook:

Maatschappelijk Verantwoord Adviseren, flauwekul of broodnodig?

“Achterstand tot de arbeidsmarkt” is een product van maakbaarheidsdenken

Niet voorspellen maar creëren

Willen we af van gewelddadig leiderschap dan dienen we af te stappen van het maakbaarheidsdenken. We dienen niet te toekomst te voorspellen en te “maken” maar die gezamenlijk te creëren op organische wijze. Er is genoeg talent beschikbaar en de gaven en talenten van mensen zijn complementair. Laten we dat meer gaan inzetten. Samen innoveren en samen organiseren leidt tot harmonische creaties in balans met de omgeving.

Het einde van maakbaarheid is in zicht

Creëren vereist flexibiliteit en adaptiviteit. Laten dat nou net woorden zijn die je steeds vaker hoort in directiekamers die nog denken in maakbaarheid. Het zal ze niet lukken die omslag te maken zolang ze nog van uit maakbaarheidsdenken te werk gaan. Want maakbaarheidsdenken gaat niet samen met creativiteit, flexibiliteit en adaptiviteit. Daarmee is het einde van maakbaarheidsdenken en gewelddadige leiderschap beslecht.

U heeft een gratis lidmaatschap

Upgrade naar een PRO-abonnement voor € 4 per maand of € 30 per jaar en ontvang:

  • onbeperkt toegang tot alle artikelen.
  • geen commerciële emails en geen reclame op de site.
  • de keuze of u wel of geen nieuwsbrief wilt ontvangen
  • het E-book: Negotiating as emotion management t.w.v. €8.00
UPGRADE NAAR PRO-ABONNEMENT >>
 

Reageer

Na het plaatsen kunt u uw reactie nog 30 minuten aanpassen.

Reacties

Ik vind dit doeltreffend geschreven en past in de ervaringen die ik heb. Ik noem ze altijd de opportunistische managers, maar maakbaarheid zou zo maar een beter woord kunnen zijn. Ik kan niet wachten tot deze verandering daadwerkelijk bij de meeste directies zijn intreden heeft gedaan.

x
x