Wat is een lerende organisatie? En hoe word je het?

Cover stories

Menig organisatie heeft de ambitie een lerende organisatie te willen zijn. Vaak staat het geformuleerd als kerndoel en zijn de opleidingsactiviteiten en strategische doelen ermee gerelateerd. Een lerende organisatie is echter verre van een technisch verhaal, dat gaat over ICT of  governance. Het is sterk gerelateerd aan effectief gedrag, continue reflectie en succesvol verbeteren. En dan wordt het vaak al spannend. Want hoe gebruik je data en input n.a.v. klantcontacten om te werken aan verbeteringen? Welke rol speelt emotie? Wat voor leiderschap is bevorderlijk voor een breed gedragen leeromgeving die leidt tot meetbaar en concreet resultaat?

Met Simon van der Veer verkennen we belangrijke uitgangspunten voor een lerende organisatie zoals vakmanschap, autonomie, beslissingsbevoegdheid en ...

Joop Remmë
Organisaties floreren bij hoe medewerkers reageren op elkaar en op de omgeving. Dat biedt waardevolle kansen tot leren en ontwikkelen, wat belangrijke impulsen tot innovatie oplevert.
Een lerende organisatie is een organisatie waarbinnen dat leren wordt aangemoedigd en gefaciliteerd. Daartoe behoort eerlijke en volwaardige communicatie en een (enigszins) tolerante houding ten opzichte van het maken van fouten en het ervaren van tegenslagen (van elkaar stoere verhalen vertellen leert niemand iets).
Die voorkant (contact met de klant) dient in alles leidend te worden genomen en is leidend voor de achterkant van de organisatie. Gaat deze stelling ook op voor profit organisties. De "klant" is niet diegenen die betaald en kan derhalve oneindig veel wensen hebben zonder dat daar een "rem" op zit.

Meer over Organisatieontwerp