Leidinggevenden en medewerkers houden elkaar in de greep

Columns

Organisaties bereiken sneller de grenzen van hun huidige fase van werken en organiseren. Ze kampen vaker met strategische ontwikkelopgaven. Mensen in de organisatie moeten veerkrachtig en flexibel mee doen en zich continu ontwikkelen. Van leidinggevenden verwacht men dat ze leiden en begeleiden vanuit dezelfde flexibiliteit en wendbaarheid. Deze vereisten voor de organisatie, medewerkers en leidinggevenden staan op gespannen voet met dat wat nu vanuit automatische reacties vaak gebeurt.

Wat er nu vaak gebeurt

Mensen vinden verandering van nature lastig. Hun automatische reacties op veranderen is precies het omgekeerde van wat je zou willen zien. In plaats van meebewegen zie je vaak dat mensen 'tegenbewegen'. Ze houden bij verandering vast aan wat ze gewend zijn en beschermen wat er nu is.

...

Meer over Leiding ontvangen