Issues management: 7 inzichten

Boeken · Columns

“Steeds vaker wordt pijnlijk duidelijk hoe weinig gevoel organisaties hebben bij wat er speelt in de samenleving. Een blik op het dagelijks nieuws toont hoe organisaties worden verrast door de publieke opinie en de daarop volgende acties van media, politiek of actiegroepen.”

Deze tekst is niet recent. De tekst stond in 2007 op de achterflap van ons boek Issuesmanagement, een stappenplan. Met het boek introduceerden we een praktisch stappenplan om issues tijdig te herkennen en slim te managen.

Is het onderwerp nog steeds van belang? Absoluut. En misschien nog wel meer dan ooit.

Onlangs verscheen de nieuwste editie van de Trust Barometer. Hierin werd opnieuw pijnlijk duidelijk hoe weinig vertrouwen de samenleving heeft in bedrijfsleven, overheid, media en NGO’s. Er zou sprake zijn van een ‘global implosion in Trust’.

In de essentie gaat issuesmanagement om vertrouwen; hoe behouden we of versterken we het vertrouwen van stakeholders? Investeren in issues management is investeren in stakeholder vertrouwen en daarmee in reputatie en continuïteit.

Tien jaar na het verschijnen van het boek kunnen we in ieder geval concluderen dat de tekst op de achterflap van ons boek nog steeds actueel is ... en dat er nog steeds werk aan de winkel is. Wat heb ik in de tien jaar na het verschijnen van de eerste druk geleerd?

Issues management. Zeven inzichten

  1.  Issues management is chefsache. Als er geen sponsor is in de top, vergeet het dan maar. Ik zag organisaties waarbij het de opdracht van de top was om issues management serieus van de grond te krijgen. En ik zag organisaties waarbij issues management vooral ‘onderop’ werd aangevlogen. Alle goede bedoelingen ten spijt, als er geen draagvlak is in de top, is de kans op succes nihil. Voor de goede orde: het woord issues management is niet heilig. Als de top het heeft over 'het managen van reputatierisico’s', prima. Kies de taal van de top.
  2. Een integrale aanpak met een gedeelde ambitie is essentieel. Zorg dat de juist teams staan ongelijnd. Issues management vergt een gemeenschappelijke visie, een helder doel en samenwerking tussen de business, legal, communicatie, public affairs, strategy, etc. Hoe concreter het issue, hoe duidelijker het doel (“wet- en regelgeving beïnvloeden”, “publieke opinie in ons voordeel beslechten”, “vertrouwen van stakeholders winnen”) en hoe scherper taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn belegd, hoe beter. En ja, zorg er altijd voor dat een iemand eindverantwoordelijk is voor een issue.
  3. Intelligence en intelligentie zijn een twee-eenheid. Intelligence gaat over weten wat er speelt. Weten wat er nú speelt en gevoel hebben bij wat er op ons afkomt. Krachtenveldanalyses, scenarioplanning, media- en politieke monitoring. Allemaal essentieel. Maar ook niks waard als je er vervolgens geen intelligentie aan koppelt; wat betekenen die inzichten? Wat staat er op het spel? Wat moeten we wel doen en vooral niet doen? Waar moeten we ons op voorbereiden?
  4. De communicatieafdeling kan aanjager zijn van issues management, maar nooit eindverantwoordelijk. Zoals gezegd, de communicatiedirecteur is nooit de eindverantwoordelijke. De verantwoordelijkheid van de meeste issues liggen gewoon in de lijn. Wel kan de communicatiedirecteur aanjager zijn van issues management. Issues hebben namelijk vaak grote impact op reputatie. En die impact is vaak groter dan de top zich realiseert.
  5. Wordt issues management verward met crisis management? Ga dan terug naar af. Regel #1: issues management is geen synoniem voor crisismanagement. Goed issues management helpt crises voorkomen. Regel #2: hoe eerder je een issue op het spoor bent, hoe beter.
  6. Pas als het echt pijn doet, gaat issues management vliegen. Hoewel issues management en crisis management andere disciplines zijn, is het wel zo dat een goede crisis aanjager kan zijn voor issues management in het algemeen. Als je nooit ‘pijn’ hebt ervaren, zul je je minder snel inspannen om die pijn in de toekomst te voorkomen.
  7. Kun je de waarde van issuesmanagement inzichtelijk maken? Doe dat dan vooral. Wat levert issues management nou op? Strategisch issues management kan directe impact hebben op vertrouwen, reputatie, stakeholder relaties en sales. En dat kan gemeten worden.

En nu?
We staan voor grote uitdagingen. In de Verenigde Staten waait een nieuwe wind. De Brexit staat voor de deur. De politieke-maatschappelijke onrust in Europa is groot, de spanningen tussen oost en west houden voorlopig aan. En dan hebben we ook te maken met ingrijpende technologische veranderingen, uitdagingen op milieugebied en een generatie die op een geheel andere wijze naar het bedrijfsleven kijkt. Ga zo maar door. De markt verwacht van het bedrijfsleven steeds vaker dat ze kleur bekent.

Kies  voor een strategische aanpak van issues management. Het ad hoc blussen van branden is geen oplossing. Meer van hetzelfde is geen antwoord. Wat dat betreft is goed nieuws te melden. Uit een onderzoek dat we binnenkort publiceren blijkt dat issuesmanagement de komende jaren meer prioriteit krijgt. Tenminste, dat verwachten communicatiemanagers. Aan de slag dus.

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>

Noppe Mauritz
Lid sinds 2019
Het mag eens duidelijk zijn dat de bedrijfscultuur een grote rol speelt in de dynamiek en voor goed afgewogen strategische keuzes van een onderneming. Een koerswijziging is nooit eenvoudig en de communicatie daarrond is meestal ontoereikend tot heel slecht. Het evenwicht tussen creativiteit en anderzijds discipline is vaak zoek. Men verwart loyaliteit met onkritisch meezingen ! De verschillende belangengroepen in een organisatie spelen al te veel politieke spelletjes via allianties en verborgen agenda's.
Een bedrijfsnar die dit durft uitlichten is belangrijker dan de slapende HRM cellen.

Meer over Reputatie management