Issues management: 7 inzichten

Boeken · Columns

“Steeds vaker wordt pijnlijk duidelijk hoe weinig gevoel organisaties hebben bij wat er speelt in de samenleving. Een blik op het dagelijks nieuws toont hoe organisaties worden verrast door de publieke opinie en de daarop volgende acties van media, politiek of actiegroepen.”

Deze tekst is niet recent. De tekst stond in 2007 op de achterflap van ons boek Issuesmanagement, een stappenplan. Met het boek introduceerden we een praktisch stappenplan om issues tijdig te herkennen en slim te managen.

Is het onderwerp nog steeds van belang? Absoluut. En misschien nog wel meer dan ooit.

Onlangs verscheen de nieuwste editie van de Trust Barometer. Hierin werd opnieuw pijnlijk duidelijk hoe weinig vertrouwen de samenleving heeft in bedrijfsleven, overheid, media en NGO’s. Er zou sprake zijn van een

Noppe Mauritz
Lid sinds 2019
Het mag eens duidelijk zijn dat de bedrijfscultuur een grote rol speelt in de dynamiek en voor goed afgewogen strategische keuzes van een onderneming. Een koerswijziging is nooit eenvoudig en de communicatie daarrond is meestal ontoereikend tot heel slecht. Het evenwicht tussen creativiteit en anderzijds discipline is vaak zoek. Men verwart loyaliteit met onkritisch meezingen ! De verschillende belangengroepen in een organisatie spelen al te veel politieke spelletjes via allianties en verborgen agenda's.
Een bedrijfsnar die dit durft uitlichten is belangrijker dan de slapende HRM cellen.

Meer over Reputatie management