Meer en beter innoveren met Nieuw Organiseren

Cover stories · Cases

Nieuw Organiseren houdt de gemoederen flink bezig. Volgens sommigen is het een hype, die vanzelf weer overgaat. Anderen zijn er van overtuigd, dat er sprake is van een ontwikkeling in het denken over organiseren. Weliswaar verschillen de opvattingen zo nu en dan, maar is bijna iedereen het over één ding eens: richt de organisatie op zo’n manier in dat creativiteit en innovatie ruim baan krijgen. Meer en beter innoveren kan op drie manieren.

Dat is zeker een kwestie van veel geld, zult u denken. Maar niets is minder waar. Uit onderzoek komt een heel ander beeld naar voren.

Er bestaat geen enkel verband tussen de hoeveelheid geld die wordt besteed aan technologische innovatie, en de financiële resultaten van een bedrijf.

Dat wordt ieder jaar bevestigd door het Amerikaanse managementadvies...


Lenette Schuijt
Pro-lid
Aardig artikel over innovatie. De kop is wel wat misleidend, want wat het met nieuw organiseren te maken heeft, wordt in het stuk niet duidelijk.
Ik ondersteun de stelling dat niet technische maar juist sociale innovatie tot innovatiesucces leidt. Het is jammer dat je dit begrip sociale innovatie lijkt te beperken tot het ruimte geven aan ideeën van mensen. Het gaat o.a. om andere vormen van het besturen van de organisatie, om andere vormen van leiding geven, samenwerken en organiseren, om slimmer werken en om co-creatie. Daar zijn ook in Nederland prachtige voorbeelden van.
Ton Verbeek
Auteur
'The real source of power in any company today is ideas, the rest is housekeeping'

Beste Lenette,

Sociale Innovatie is beslist meer dan ruimte geven aan nieuwe ideeën. Het gaat vooral om slimmer managen, organiseren en (samen) werken. Helemaal mee eens. Maar daarbij moet je het volgende wel goed in ogenschouw nemen. Een professioneel ideeënsysteem kan voor een ongekend hefboomeffect zorgen. Niet alleen bij grote organisaties. En dat is in mijn beleving vooral een kwestie van Nieuw Organiseren, waarbij creativiteit en innovatie vrij spel kunnen krijgen!

Meer over Innovatie