Innovatie stimuleren door ontwikkelingsbeloning

Columns

Innovatie wordt steeds belangrijker in organisaties. Om deze reden zetten organisaties steeds vaker beloningen in om innovatie te stimuleren. Maar wat zijn nu effectieve beloningen die daadwerkelijk leiden tot innovatief gedrag?

Uit onderzoek van Houtman (2014) komt naar voren dat het aanbieden van ontwikkelingsbeloningen een effectieve manier is om medewerkers tot innovatie te stimuleren. Dit houdt in dat men medewerkers stimuleert door hen gelijktijdig:

  1. interne trainingen aan te bieden;
  2. empowerment in het werk te geven
  3. door een klimaat van waardering te creëren.

Nationaal Onderzoek Talentontwikkeling

In het Nationaal Onderzoek Talentontwikkelling dat afgelopen jaar is verricht door onderzoeksbureau SatisAction in samenwerking met PW en dat is uitgevoerd onder 64 organisaties, zien we d...

Meer over Human Resources Management