Channels
 

Reageer

Na het plaatsen kunt u uw reactie nog 30 minuten aanpassen.

Reacties

In 1971 kwam ik in aanraking met Louis Tice uit Seattle. Hij is de oprichter van het Pacific Institute uit Seattle. Toen kwam hij al met vrijwel dezelfde inzichten als deze mevrouw. Is hier sprake van creatieve “recycling” ? Check ook nu nog maar “het gedachtengoed” van dit insituut op hun website. Alleen: Louis gaat wat flexibeler om met de concepten dan mevrouw Carol Dweck. “Im Westen nichts neues, wat mij betreft, maar als Louis je traint werkt ’t wél!

Beste Arie,
Carol zal de eerste zijn om te erkennen dat zij echt niet de eerste is die dit soort ideeen heeft geformuleerd. Ze is trouwens al sinds begin jaren ’70 actief als onderzoekster en al zeer lang bezig met het ontwikkelen en onderzoeken van dit gedachtengoed. Ik denk dat zij zeer tot de eerste behoort die niet alleen deze ideeen ventileren maar er ook via experimenten concreet bewijs voor hebben geleverd. Dat gezegd hebben wil ik niets afdoen aan de verdiensten van Louis Tice. Ik ken hem niet en zal hem eens via Google opzoeken. Bedankt dat je zijn naam hebt genoemd.
Coert

Prima interview! Sluit mooi aan bij Flow van Mihaly Csikszentmihalyi. En bij het werk van Martin Seligman (Learned Optimism). “Wanneer mensen een klap krijgen in hun zelfwaardering, (herstellen) diegenen met een gefixeerde mindset hun zelfbeeld door te proberen zich beter te voelen dan anderen”. Is die gefixeerde mindset niet net zoiets als een optimistische verklaringsstijl? Dat, als je zelfwaardering een klap krijgt, je daar (tijd-)specifieke, externe verklaringen voor weet te vinden?

Beste Martijn,
Het toeval wil dat Carol mij gisteren een berichtje stuurde waarin ze inging op de overeenkomst tussen haar werk en dat van Martin Seligman. Hier is een fragment uit dat mailtje:

“As I understand Dr. Seligman’s work on positive explanatory style, our views are highly compatible. Someone with a positive explanatory style is not necessarily someone who denies shortcomings. It could well be someone who explains negative outcomes in terms of something they can control or
change, like their effort or strategy. Clearly, the latter would tend to be more fruitful and would be entirely consistent with a growth mindset.”

Coert
PS Op mijn site http://www.m-cc.nl staan ook recensies van Authentic Happiness van Seligman en van Flow in zaken van Mihaly Csikszentmihalyi

De theorie van Carol lijkt me praktisch verhelderend en toepasbaar (en dat laatste spreekt mij persoonlijk altijd aan. Ik moet wel zeggen dat ik wel verbaasd ben wanneer ze zegt dat mindsets zo makkelijk veranderd kunnen worden. Dat hangt volgens mij af van de ‘geworteld’heid’ van de mindset: in de persoon, maar ook in het systeem waar hij/zij deel van uitmaakt. je moet die nieuwe mindset wel onderhouden, anders steekt het oude vaak na een tijdje de kop weer op en die is veel vertrouwder en heeft ingesleten patronen. De groei mindset is te waardevol, laten we die goed trainen, zodat hij echt een tweede natuur wordt

Beste Maarten,
In dit verband vind ik de opmerkingen die carol Dweck tegen het einde van het interview maakt ook zo interessant. Welke boodschap straalt een systeem uit over ontwikkelbaarheid danwel gefixeerdheid? Laten we Dweck en haar collega’s goed volgen want ze willen juist hier onderzoek naar gaan doen. Bedankt voor jouw reactie.
Coert
http://www.m-cc.nl
http://www.oplossingsgerichtmanagement.nl

Tijdens zijn inauguratie als president van Zuid-Afrika (10 mei 1994) sprak Nelson Mandela de volgende woorden:

Onze diepste angst is niet, dat we ontoereikend zijn.
Onze diepste angst is dat we oneindig krachtig zijn.
Het is ons licht, niet onze duisternis, waar we het allerbangst voor zijn.
We vragen ons af: wie ben ik dat ik briljant, buitengewoon aantrekkelijk, getalenteerd en geweldig zou zijn?
Maar waarom eigenlijk niet? Je bent toch een kind van God? Dat je jezelf kleiner voordoet dan je bent, komt de wereld niet ten goede.
Er is niets verheffends aan je kleiner voor te doen dan je bent opdat de mensen om je heen zich vooral niet onzeker gaan voelen.
Wij zijn geboren om de luister van God uit te dragen die in ons woont.
Niet slechts in enkelen van ons, maar in ons allemaal.
Als wij ons licht laten schijnen, geven we anderen onbewust toestemming om dat ook te doen.
Als wij bevrijd zijn van onze eigen angst, bevrijdt onze aanwezigheid automatisch anderen.

Bovenstaande tekst leg ik regelmatig voor aan mensen die ik coach. Velen worden er door geraakt en voelen zich gestimuleerd tot een sterker geloof in hun talenten. Zij voelen zich uitgenodigd om hun talenten verder te ontwikkelen. Een krachtige prikkel om mensen te verleiden tot een groeimindset.

Wilbert de Kroon
Diemen & Van Gestel

Een zeer prettig en leesbaar stuk, wat het verschil zichtbaar maakt tussen een goede en een topper binnen een organisatie/maatschappij. De positieve insteek, door te laten zien dat iedereen hier zelf zijn voordeel mee kan doen, geeft mensen de mogelijkheid weer te groeien. Voor vastzitten kies je dus.

Toon alle 8 reacties
x
x