Het aantal startups dat doorgroeit tot een snelgroeiend miljoenenbedrijf, een zogenaamde ‘scale-up’, stijgt sterk. De groei bij gevestigde bedrijven blijft daarentegen achter. Dit blijkt uit het ScaleUp Dashboard 2017 van Erasmus Centre for Entrepreneurship (ECE), verbonden aan Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM).

Het ScaleUp Dashboard is een jaarlijks terugkerend onderzoek naar snelgroeiende bedrijven in Nederland en wordt gehouden onder leiding van prof. Justin Jansen, hoogleraar Corporate Entrepreneurship aan RSM.

Resultaten ScaleUp Dashboard

Een snelgroeiend bedrijf, oftewel scale-up, is een bedrijf van minstens 10 medewerkers dat gedurende een driejarige periode minstens 20 procent per jaar groeit. De belangrijkste resultaten van het ScaleUp Dashboard 2017 zijn:

  • Het aantal snelgroeiende bedrijven in Nederland is verder toegenomen tot 3237. Daarmee is het aantal het afgelopen jaar toegenomen met 5.4 procent ten opzichte van het jaar ervoor.
  • Snelgroeiende bedrijven hebben bijna 39.000 banen gecreëerd in de afgelopen drie jaar.
  • Het aantal startups dat doorgroeit tot een snelgroeiend bedrijf stijgt explosief. Daar waar in 2014 slechts 98 startups wisten door te groeien tot een snelgroeiend bedrijf is dit in 2016 gestegen tot 331. Een stijging van maar liefst 220 procent. Een op de tien snelgroeiende bedrijven in Nederland komt inmiddels voort uit een startup.
  • Steeds meer bedrijven in Nederland groeien niet of nauwelijks. Bijna een derde van de Nederlandse bedrijven krimpt zelfs.

Lees ook:

Een nieuw perspectief op groei

“Uit ons onderzoek komt naar voren dat het aantal snelgroeiende bedrijven het afgelopen jaar verder is toegenomen. In Nederland zijn nu 3237 snelgroeiende bedrijven actief, een stijging van meer dan 5 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Opvallend daarbij is de explosieve stijging van het aantal startups dat weet door te groeien tot een scale-up. Inmiddels komt een op de tien snelgroeiende bedrijven voort uit een startup. Dat is de afgelopen jaren sterk gestegen. Het lijkt er dus op dat er een kentering heeft plaatsgevonden en steeds vaker snelle groei wordt gerealiseerd door relatief jonge en kleinere snelgroeiende bedrijven die met nieuwe technologieën en verdienmodellen de groei bij gevestigde bedrijven ondermijnen”, aldus Jansen.

Het aantal snelgroeiende bedrijven in Nederland is het afgelopen jaar verder toegenomen

Na een stabilisering van het aantal snelgroeiende bedrijven in 2015, zien we dat het aantal het afgelopen jaar verder is gestegen tot 3237, een toename van 5.4 procent ten opzichte van een jaar eerder. “Het is goed om te zien, zeker ook met de verbeterde economische omstandigheden in het achterhoofd, dat het aantal snelgroeiende bedrijven in Nederland verder is gestegen”, volgens Jansen. Snelgroeiende bedrijven weten zich optimaal aan te sluiten bij de veranderende omgeving en zorgen voor de benodigde vitaliteit voor de Nederlandse economie. Het ScaleUp Dashboard heeft alle snelgroeiende bedrijven van Nederland in kaart gebracht. Gedurende de periode 2013-2016 hebben deze bedrijven bijna 39.000 banen gecreëerd. Gemiddeld is een snelgroeiend bedrijf gedurende de afgelopen drie jaar gegroeid naar 23 fulltime medewerkers.

Explosieve groei in het aantal startups dat doorgroeit tot snelgroeiend miljoenenbedrijf

Uit het ScaleUp Dashboard 2017 blijkt dat het aantal startups dat zich heeft ontwikkeld tot een snelgroeiend bedrijf de afgelopen drie jaar is toegenomen met maar liefst 220 procent. Daar waar in 2014 98 snelgroeiende bedrijven minder dan 5 jaar actief was, is dit aantal gedurende het afgelopen jaar gestegen tot 331. Daarmee blijken veel meer startups in staat om snelle groei te bewerkstelligen: een op de tien snelgroeiende bedrijven komt voort uit een startup die minder dan vijf jaar geleden gestart is. “Deze explosieve groei benadrukt het belang van startups en het daarmee samenhangende beleid voor het ontwikkelen van een gezond en aantrekkelijk startup ecosysteem voor de Nederlandse economie. Er is regelmatig discussie over de effectiviteit van alle aandacht en investeringen die er zijn voor het stimuleren van startups. Onze cijfers benadrukken het belang daarvan en de noodzaak van het ontwikkelen van slim beleid dat niet alleen het starten van een bedrijf stimuleert, maar dat ook startups ondersteunt in het realiseren van de groeidoelstellingen”, aldus Jansen.

Opvallend is dat binnen de groot- en detailhandel alsmede de topsectoren Agri & Food, High-tech systemen en materialen, en Logistiek relatief veel startups weten door te groeien tot een snelgroeiend bedrijf. De startups die nieuwe technologieën toepasbaar maken, een schaalbaar verdienmodel hanteren en selectief zijn in het betreden van nieuwe markten, blijken zich sneller te ontwikkelen tot snelgroeiend bedrijf. “Zij denken heel goed na over de toepassing van nieuwe technologieën om uitdagingen van hun klanten op te lossen alvorens hun propositie op de markt te lanceren. Daarnaast hanteren zij vaak een snelle maar gestructureerde aanpak voor de ontwikkeling van producten of diensten en wordt relatief vroeg in het proces geëxperimenteerd met prototypes en nieuwe varianten van producten en diensten. Geen overhaaste beslissingen dus, maar een op praktijkgerichte aanpak” zo stelt Jansen.

Ondanks meer snelle groeiers, blijkt bijna 85 procent van Nederlandse bedrijven niet of nauwelijks te groeien. Actie is noodzakelijk.

Het toenemende aantal snelgroeiende bedrijven in Nederland staat in schril contrast met de steeds meer uitdijende groep aan bedrijven die niet of nauwelijks groeien. Sterker nog: bijna een derde van de Nederlandse bedrijven heeft de afgelopen jaren een krimp gekend. Gevestigde bedrijven zien veelal niet de mogelijkheden van het toepassen van nieuwe technologieën of het aanpassen van gevestigde verdienmodellen. Sterker nog, ze worden vaak ingehaald en verliezen bestaansrecht door jonge, relatief snelgroeiende bedrijven die met disruptieve innovaties de markt betreden.

De groep aan stabiele of zelfs krimpende bedrijven omvat nu al bijna 85 procent van de Nederlandse MKB-bedrijven. Dit percentage is de afgelopen jaren alleen maar toegenomen. De groei van de Nederlandse economie wordt daarmee steeds afhankelijker van een relatief kleine groep aan bedrijven die zich aanpassen aan de veranderende omgeving. Actie is noodzakelijk. Naast meer generieke maatregelen en beleid voor het stimuleren en ondersteunen van groei bij startups en scale-ups, zal er meer aandacht moeten komen voor het ontwikkelen van tools en technieken die gevestigde bedrijven helpt om nieuwe groeikansen te identificeren en te implementeren. Het Nederlandse bedrijfsleven wordt teveel gekenmerkt door bedrijven die wel de ambitie hebben om te groeien, maar die dat niet kunnen vertalen in groeimogelijkheden door barrières op het gebied van leiderschap, financiering of het doorvoeren van vernieuwingen binnen hun producten- of dienstenportfolio.

Bronnen: Persbericht RSM 22-11-17, Scale-up Dashboard 2017 NL.pdf en www.scaleupdashboard.com

De factoren die leiden tot groei of stilstand zijn onderdeel van de Parttime Master Bedrijfskunde, Rotterdam School of Management, Erasmus University. Bezoek een voorlichtingsavond voor meer informatie.

Kennisbank onderwerpen:

Kennisbank onderwerpen:

 

Reageer

Na het plaatsen kunt u uw reactie nog 30 minuten aanpassen.

x