De Essentie van Veranderen in Organisaties

Cover stories

Verandermanagement is hot. Het staat al jaren in de belangstelling en die aandacht lijkt nog verder toe te nemen. De wereld draait door, alsmaar sneller en dus doen we eigenlijk niet anders meer dan veranderen. Ondanks alle publicaties, presentaties en ervaringen worden veel veranderprojecten niet tot een succesvol einde gebracht. Evaluatieonderzoek maakt duidelijk dat in twee derde van alle projecten de oorspronkelijke doelstellingen niet worden gehaald. Er gaat dus steeds iets mis. Veranderprocessen worden niet voor niets nog al eens ervaren als fietsen in mul zand. Dus volgt (weer) een teleurstelling, want we kregen wat we al hadden. Teleurstelling, frustratie, irritatie, hoge ‘out of pocket’ kosten, hoog oplopende emoties. We worden alleen maar verandermoe.

Hoe aanpakken

In de verander...

Joop Remmé
Laten we minder de nadruk leggen op "een goed verander-idee". De kwaliteit van het idee achter een verandering is minder belangrijk dan wel eens gedacht wordt.
Wat veel meer belangrijk is, is de redenen en de haalbaarheid achter een verandering.
Om met het eerste te beginnen, een verandering slaagt pas als je menen meekrijgt met die verandering. Die mensen zijn niet dom. Die hebben de situatie van de organisatie tot op zekere hoogte wel door. De verandering moet dan aansluiten bij hun gevoel van urgentie en hun inschatting van de (toekomstige) situatie. Iemand die leiding heeft zou eerst daaraan moeten werken, alvorens het een en ander om te werken in "een goed verander-idee".
Ten tweede, de verandering moet gebaseerd zijn op de competentie en middelen van de organisatie, waar best een beetje spanning in mag zitten. Maar als het goede verander-idee leidt tot veranderingen waarvan de betrokkenen niet zien hoe die mogelijk zijn, dan gaan ze niet meewerken; althans niet voldoende.
Een belangrijk principe is: mensen willen best veranderen,maar zwellen niet veranderd worden.

Meer over Weerstand tegen verandering