Dansen met dilemma’s, op weg naar wederzijdse winst.

Cover stories · Cases

We worden steeds vaker geconfronteerd met dilemma’s in onze steeds complexere wereld. Bijvoorbeeld binnen organisaties: samenwerken of concurreren, visie of feiten, People of Profit? Of in de politiek: Big data of privacy, vrijheid geven of veiligheid garanderen, harde of zachte Brexit? Of in de privésfeer: streng of toegeeflijk opvoeden, kiezen voor carrière of voor de kinderen?

Levensdilemma’s, beroepsdilemma’s, dilemma’s in en om organisaties: op alle zakelijke- en levensterreinen vinden wij dilemma’s op ons pad.

Kun je strijdige proposities verzoenen en van 'óf-óf' naar 'én-én' komen, van 'dit-óf-dat' naar 'dit-én-dat'?

Bij deze vragen past volgens ons een volmondig Ja. Als aan een aantal voorwaarden is voldaan is het mogelijk om dilemma’s te reconciliëren, te verzoenen en te gaan voor...

Meer over Besturen en organiseren