Employee advocacy als reactie op wantrouwen

Columns

Employee advocacy is een manier om het toenemende wantrouwen in bedrijven en instellingen tegen te gaan. Wat is daarvoor nodig en hoe doe je dat.

Het is slecht gesteld met het vertrouwen van mensen in de vier belangrijkste instituten. Men wantrouwt de overheid en de media en heeft steeds minder vertrouwen in NGO’s en bedrijfsleven. Het geloof in ‘het systeem’ brokkelt razendsnel af. In de gezaghebbende ‘Edelman Trust Barometer 2017’  wordt dit met cijfers onderbouwd. Het is tijd voor een radicale verandering. Instituten moeten hun traditionele rollen en reflexen loslaten en uitgaan van een geïntegreerde aanpak waarin mensen –burgers, consumenten, belangengroepen- centraal staan.

Internet en social media hebben de manier waarop we omgaan met vrijwel alles ingrijpend veranderd. Desondanks werken de grote instituten nog steeds overwegend top-down. Zo voelen we dat bij EU-besluiten vanuit Brussel, of bij de werkwijze van broadcasters en landelijke dagbladen. Er worden wel stappen gezet om het tij te keren, maar het gaat langzaam en al helemaal niet overtuigend genoeg. In de Trust Monitor wordt een totaal ander denkraam voorgesteld: 'van for the people naar with the people'.

De ineenstorting van vertrouwen in overheden en media zou een les moeten zijn voor organisaties en bedrijven. De consequenties zijn groot als je je vervreemdt van je klanten en werknemers. Working with the people geeft nieuw elan. Stap één is om je te verbinden met medewerkers. Zo bouw je vertrouwen. En zo kun je vertrouwen uitdragen. Je medewerkers zijn immers de beste ambassadeurs. Vooral omdat zij hun peers persoonlijk kennen en dus geloofwaardig zijn.

Daarmee hebben ze betere papieren dan ‘de baas’ want volgens het onderzoek heeft in Nederland nog maar 27% van de bevolking vertrouwen in CEO’s. Schokkend.

Hoogste tijd dus voor het betrekken van je medewerkers bij het verspreiden van je boodschap. Hoogste tijd voor employee advocacy.

Strategie is steeds minder het exclusieve domein de top van een bedrijf. De praktijk is dat die grotendeels wordt bepaald en gemaakt door degene die het werk doet. Dus waarom zouden die medewerkers het niet ook ‘namens de toko’ uitdragen? Een kwestie van vertrouwen. En het mooie is dat medewerkers het eigenlijk heel graag willen. Want met relevant nieuws over trends, marktontwikkelingen en jouw bedrijf kan je je als individu profileren op LinkedIn, Facebook etc. Het mes van employee advocacy snijdt aan twee kanten: het is goed voor persoonlijk aanzien, je carrière én voor het bedrijf. Bovendien is het gewoon een manier van communiceren die past bij deze tijd. Het is ‘communiceren with the people’.

Wel is het zaak om je organisatiewaarden en mission statement helder te hebben. Niet bedacht in de ivoren toren van de boardroom of het kantoor van de communicatiedirecteur, maar mét je medewerkers.

Zo creëer je fundament voor je license to operate. Let wel, het beperkt zich hier niet tot het netjes opschrijven en uitprinten van een memo dat wordt bewaard in een bureaula. Of tot het zodanig formuleren van een stuk waarbij de CEO verzucht of de afdeling communicatie in godsnaam kan ophouden met die vage teksten die de business niet vooruit helpen. Het gaat er om dat het bestaansrecht, de diepere betekenis van een organisatie helder uit de verf komt en tot leven wordt gebracht. Voor klanten en stakeholders, voor management en medewerkers. Dat is het begin van vertrouwen, de basis van je business.

SCHRIJF MEE

Schrijf 3 columns of artikelen (binnen een jaar) en ontvang een gratis pro-abonnement twv €200,--

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren.

Deel uw kennis en ervaring

Richard Lalleman
Goed artikel!

Dit is ook precies wat we doen binnen Innovisor. We gebruiken people analytics en organisatorische netwerksanalyses om onder andere de invloedrijke medewerkers (oftewel 'key influencers') te identificeren. In plaats van dat management met toevallige of de 'usual'-medewerkers laat praten, menen wij dat wanneer je met de invloedrijke medewerkers spreekt dit meer efficiënter en effectiever is.

Efficiënter omdat deze invloedrijke medewerkers maar een klein deel uitmaken van je organisatie. Je hoeft niet met honderden te praten; wanneer je de 3% meest invloedrijke medewerkers weet te identificeren, kan je volgens onze benchmark namelijk 85% van de organisatie bereiken. Effectiever omdat deze invloedrijke medewerkers zeer goed genetwerkt zijn in de organisatie. Wanneer je dit vergelijkt met de impact de managers hebben is dit veel kleiner.

Kortom: employee advocacy wordt alleen een succes als je weet met welke 'employees' je moet werken.

Meer over Corporate communicatie