Een strategie is nodig om waardevol te zijn en te blijven!

Cover stories

Bedrijven bevinden zich in een speelveld dat razendsnel verandert en bedrijven moeten zich daarom voortdurend kunnen aanpassen aan de veranderende omstandigheden om waardevol te blijven. Maar om waardevol te zijn en te blijven is een goed doordachte strategie nodig. Daarbij is het van essentieel belang om goede strategische keuzes te maken.

Om goede weloverwogen strategische keuzes te maken, moeten bedrijven een strategisch planningsproces doorlopen om te komen tot een waardevolle strategie. Want er zijn ook genoeg praktijkvoorbeelden van bedrijven die inmiddels niet meer bestaan of in afgeslankte vorm zijn verder gegaan. Sommige van deze bedrijven hadden misschien pech, maar vele hadden geen doordachte strategie en businessmodel. Denk als bedrijf dan maar aan de wetten van de natuur: om...

Meer over Strategie