Bereik uw strategische doelstellingen

Actueel · Vraagbaak

Het hoe en wat in Performance management

Performance management is het proces van het monitoren en evalueren van de prestaties van medewerkers in een organisatie, met als doel de effectiviteit van de organisatie te verbeteren. Dit proces omvat meestal het stellen van prestatiedoelen voor werknemers, het geven van feedback over hun prestaties en het nemen van corrigerende maatregelen indien nodig om hen te helpen hun doelen te bereiken.

Prestatiemanagement kan organisaties helpen ervoor te zorgen dat ze hun strategische doelstellingen bereiken en dat hun medewerkers effectief werken om deze doelstellingen te ondersteunen. Het kan medewerkers ook helpen begrijpen wat er van hen wordt verwacht in hun rol, en hen de feedback en ondersteuning bieden die ze nodig hebben om hun prestaties te verbeteren.

Wat zijn organisatiedoelstellingen?

Een organisatiedoelstelling is een direct of indirect uit de missie afgeleide gewenste en duidelijk omschreven situatie, die op een vooraf aangegeven tijdstip bereikt moet zijn.  Concrete voorbeelden zijn:
  • zoveel mogelijk winst maken
  • nummer 1 worden van de wereld
  • marktleider blijven

Wat is het verschil tussen performance management en de 'operationele cyclus'?

De cyclus van doelstelling-, functionerings- en beoordelingsgesprekken wordt ook wel de ‘operationele’ cyclus genoemd. Het verschil tussen deze operationele cyclus en performance management is dat performance management het grotere geheel is. In performance management zit immers ook het strategische en tactische niveau: het formuleren van organisatie- en afdelingsdoelstellingen.

Hoe maak je resultaatafspraken SMART?

Door de medewerker er bij te betrekken, medewerkers kennen vaak de eigen (on)mogelijkheden en zijn strenger voor zichzelf bij het maken van afspraken.

Hoe moet je een Performance Management System implementeren

Doorloop de volgende stappen:

  • Ontwikkel duidelijke, specifieke en meetbare prestatiedoelen voor elke medewerker, gebaseerd op hun rol en verantwoordelijkheden in de organisatie.
  • Communiceer deze doelen met werknemers en geef ze de ondersteuning en middelen die ze nodig hebben om ze te bereiken.
  • Bewaak de prestaties van werknemers regelmatig met behulp van verschillende methoden, zoals prestatiebeoordelingen, feedback van supervisors en gegevens over belangrijke prestatie-indicatoren.
  • Geef werknemers of teams regelmatig feedback over hun prestaties, zowel positief als constructief.
  • Ondersteun medewerkers om hun prestaties te verbeteren. Dit kan aanvullende training of coaching inhouden.
  • Evalueer en verbeter het proces voor prestatiemanagement zodat het effectief blijft en aansluit bij de strategische doelstellingen van de organisatie.

bron: https://chat.openai.com/chat

Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 115 vragen en antwoorden over Performance management.

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>

Meer over Performance management