Economische groei, moeten we dat nog wel willen?

Columns

Het antwoord: Jazeker! Maar wel op een slimmere manier.

Op 9 augustus jl. verscheen het 6e klimaatrapport van IPCC, het klimaatpanel van de Verenigde Naties. In dat rapport wordt onomwonden gesteld dat de atmosfeer, de oceanen en het land zijn opgewarmd onder invloed van de mens. Die opwarming gaat duidelijk sneller dan voorheen werd verwacht en leidt onder meer tot weersextremen en een grote stijging van de zeespiegel. Tussen 1901 en 2018 is de zeespiegel al met 20 cm gestegen, waarbij de stijging tussen 2006 en 2018 drie keer zo snel ging dan in de periode 1901 – 1971. In realistische scenario’s stijgt de zeespiegel deze eeuw tussen de 44 cm en 76 cm. Sombere scenario’s voorspellen zelfs een stijging van circa 1 meter.

Opwarming van de aarde en stijging van de zeespiegel zijn maar enkele...

Meer over Duurzaam ondernemen