E-business voor gevestigde ondernemingen: grijp nu uw kans!

Inleiding

E-business is niet meer weg te denken uit onzesamenleving. Nu de eerste stofwolken beginnen op te trekkenoriënteert men zich op de volgende ontwikkelingsfase van 'denieuwe economie', vanuit de gedachte dat de grootste toegevoegdewaarde wel eens in de combinatie van 'oud' en 'nieuw' zou kunnenzitten. Voldoende reden voor gevestigde ondernemingen om núactief te worden.

Hieronder worden in het kort de belangrijksteinvloeden van de nieuwe media op het zakendoen geschetst. De oudebedrijfseconomische wetten blijken nog steeds op te gaan. Maar zijwerke...

Fred Akkerma
Beste Arno,

Erg goed artikel. Je geeft een goede beschrijving van de mogelijkheden voor m.n. grote bedrijven. Ik heb gelijk het boek besteld. Je moet wel je uitgever op zijn donder geven, want op trefwoord zoeken lukt maar nauwelijks.
dhr Bloem
De Internet hype is inderdaad voorbij. De Internet branche heeft door de hype onder andere de nadelige gevolgen ondervonden van een onevenredige toestroom van onkundige consultants en een overload aan internet management publikaties. Mijn ervaring hierbij is dat keer op keer de kern van het probleem niet geraakt wordt: hoe implementeer je een internet strategie in een bestaande organisatie. Hierbij is het definiëren van de strategie dus niet het probleem en zou het publiceren van boeken hierover verboden moeten worden!
Willem Basten
Lid sinds 2019
De spijker op de kop!
Essentieel is dat ondernemingen zich realiseren dat e-Business een nieuwe logistieke uitdaging creert.
Het afstemmen van de bedrijfsprocessen op de veranderende distributie-keten wordt de onderscheidende factor van bedrijven die opereren in virtuele markten. Nieuwe distributievormen zijn nodig om in te spelen op de eisen va nde consument.
De rol van partijen in die distributie-keten zal in de verschuiving naar een vraaggedreven consumentenmarkt drastisch gaan veranderen. En er zijn bedrijven die hun bestaansrecht gaan verliezen omdat zij verzuimen daar tijdig op in te spelen.
Samenwerking en een duidelijke focus op de uiteindelijke klant is essentieel in de versnelling van de economie.
Evert Bos, VX ProjectPartners
Ik vind het een heldere uiteenzetting van de werkelijkheid en toekomstmogelijkheden van E-commerce. Ja, de stofwolken trekken op maar ook ondernemingen gaan gelukkig meer visie ontwikkelen op hun (on-) mogelijkheden inzake electronisch zaken doen.
Was het tot voor kort "de klant keert de keten" nu is dat meer verworden tot "de klant stuurt de keten".
Ik ga het boek van Oosterhaven zeker aanschaffen.
I. Kosters
Ik vind de complete bijdrage erg duidelijk en overzichtelijk. Ik vind het een nette tekst en heb er veel aan gehad.

Bedankt hiervoor.
Maurice Vermaas
Goedendag mensen,
Ik ben student aan hogeschool INholland is Rotterdam. Ik ben met mijn PGO-groep bezig aan een exportplanopdracht. Hierbij moeten wij een fictief kledingmerk naar winkels brengen in London. Wij willen hierbij een distributiecentra nemen dichtbij London. Heeft iemand die deze site weleens bezoekt informatie, of tips voor het vinden van een distributiecentrum nabij London. Dit is echter niet mijn opdracht, ik doe zelf het onderdeel recht maar mensen die het onderdeel recht doen kunnen hier geen informatie over vinden en ik wil hun helpen hierbij, omdat ik het belangrijk vindt als groep zijnde om elkaar te helpen. Mochten jullie hier informatie of tips over hebben zouden jullie die naar mijn email adres kunnen versturen.

Bij voorbaat dank ,

Maurice Vermaas