Channels

Moet het management zich bekommeren om het overleven van een organisatie, of draait alles om het voortbestaan. Met andere woorden: wat is belangrijker, de korte of de lange termijn in termen van continuïteit, winstgevendheid of blijvende aandeelhouderswaarde. Ondernemingen die langdurig zeer succesvol zijn, werken volgens vier principes.

Principe 1: Exploitatie komt vóór exploratie
Het eerste principe van langdurig succes is dat exploitatie voor exploratie komt: sterke ondernemingen innoveren niet om te groeien, maar groeien door te kapitaliseren op bestaande innovaties.

Principe 2: Diversificatie
Het tweede principe behelst de diversificatie van de portfolio’s. Waar goede ondernemingen het gevaar onderkennen van ‘irrationele conglomeratievorming’ (een verzameling bedrijven die weinig synergie hebben), daar weten excellente ondernemingen precies wanneer ze moeten diversifiëren. Door hun uiteenlopende palet van leveranciers en een brede klantbasis zijn ze zeer veerkrachtig.

Lees ook:

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in Nicaragua

Principe 3: Herinner uw fouten en leer ervan
Waar goede ondernemingen met corporate storytelling hun succesverhalen aanhalen, daar herinneren excellente ondernemingen ook hun mislukkingen teneinde herhaling te voorkomen.

Principe 4: Pas op met veranderingen
Ten slotte zijn excellente ondernemingen conservatief met betrekking tot verandering. Niet alleen maken ze zelden radicale veranderingen, wanneer ze plaatshebben zijn ze goed gepland en geïmplementeerd.

Destructie (saneren, rationaliseren, maximalieren, enzovoort) helpt om te overleven, maar dat hiermee het voortbestaan van de organisatie bepaald niet is gegarandeerd. Daarvoor moet je bouwen in plaats van slopen of investeren in plaats van bezuinigen. Door klokken te maken, en niet door klok te kijken. Door voort te gaan in plaats van telkens pas op de plaats te maken. . Kortom: blijven ondernemen met een duidelijke visie.

Duurzaam geweldige resultaten, wat is daarvoor nodig?
Dienend leiderschap, de juiste mensen op de juiste plek, denken en ontwikkelen op basis van feiten en kritische zelfkennis over de positie en kansen van de onderneming van waaruit de enig juiste beslissingen en strategieën zich als vanzelf opdringen.

In vijf stappen:
1. Zet alles in op met wie, en niet op met wat. Het gaat in de eerste plaats om wélke mensen, en niet om wélke strategie of visie.
2. Zoek leiders niet onder bekende, duurbetaalde topmanagers. Zoek ze vooral in de eigen organisatie. Zoek ploegpaarden, geen renpaarden.
3. Zet de beste mensen op de beste kansen, niet op de grootste problemen.
4. Blijf inzetten op een confronterende werkelijkheidszin: doe wat het bedrijf daadwerkelijk het best kan, niet wat het ‘wil’ of ‘zegt’ te kunnen.
5. Volg onverstoorbaar en gestaag een voorspelbaar patroon van stelselmatig bouwen. Succes is een organisch, cumulatief en duurzaam menselijk proces, géén spectaculair veranderingsproces. Zoek het niet in een ‘killer innovation’, of een duurbetaalde overname of duurbetaalde leider.

Lees verder op: Spectaculaire bedrijfsresultaten bereiken en vasthouden?

Bron: Md weekly

 

Reageer

Na het plaatsen kunt u uw reactie nog 30 minuten aanpassen.

x
x