Channels

Er worden maar al te vaak modieuze concepten worden gebruikt voor al langer bestaande financieel-economische begrippen. Deze concepten halen soms niet eens het niveau van ‘oude wijn in nieuwe zakken’. Ze leiden juist af van de concrete noodzaak om de bedrijfsvoering te professionaliseren, en daarmee effectiever en kostenbewuster te werken. Gelukkig is er nu een test ontwikkeld, waarmee u het kaf van het koren kunt scheiden.

Het gaat in deze test overigens alleen om begrippen en concepten die voor u als manager of professional relevant zijn. Dus even geen ge-IFRS, ge-Tabaksblat, en geconsolideer. Laat u dat maar aan de specialisten over. Nu staat centraal wat u zelf in uw dagelijkse praktijk kunt tegenkomen.

Neem daarom deel aan de test (invullen ervan duurt 3 minuten), en stel zelf vast of u voldoende op de hoogte bent van financiële en bedrijfseconomische terminologie. Dat kan u een hoop geld besparen, want consultants die nu bij u in de organisatie rondlopen om ‘prestatiemanagement’ of welke scorecard dan ook te ‘implementeren’, zetten de klok soms terug waar het gaat om goede bedrijfsinformatie. En moeten dan terug naar huis met dezelfde bus als waarmee ze gekomen zijn. Want zo’n consultant komt nooit in zijn eentje.

Eerst een korte inleiding, en dan aan de slag.

Lees ook:

Begin met 't einde voor ogen!

Problemen met een verpakking
Het zijn trouwens niet alleen consultants die zich met deze concepten met een wel erg hoge halfwaardetijd bezighouden; hun legt het geen windeieren. Ook sommige wetenschappers hanteren helaas sommige termen voor elementaire bedrijfseconomische concepten. Begrijpelijk. Tja, dan maar een leuke verpakking eromheen. Maar wat is er dan mis met een verpakking?

Een eerste probleem is dat sommige begrippen niet altijd eenduidig omschreven worden (een parapluterm als value based management of prestatiemanagement), in praktijk niet altijd te werken (scorecards) of wat verder weg van de realiteit lijken te staan (beyond budgeting). Een tweede, groter probleem is dat het invoeren van dergelijke niet eenduidig omschreven of niet altijd succesvolle concepten afleidt van de eigenlijke problematiek van veel bedrijven: de minimaal vereiste bedrijfseconomische informatie waarmee managers kunnen sturen is nog niet vastgesteld en is uit de bestaande administratie niet beschikbaar. En dat is in veel bedrijfstakken het geval. Want als je bijvoorbeeld niet goed budgetteert en je mensen hun individuele financiële verantwoordelijkheid niet kennen, loop je als organisatie met een activity based management project wel erg voor de troepen uit.

Eigen schuld dikke bult
Maar als spraakverwarring over begrippen ontstaat, dan ligt dat overigens niet alleen aan consultants en uw collega financieel managers. Anders dan in uw relatie met bijvoorbeeld een bakker of advocaat dient u namelijk zélf over redelijk wat kennis te beschikken over wat u wilt hebben. Concreet: een leidinggevende, manager of professional moet kennis hebben van bedrijfsinformatie om de kwaliteit ervan informatie te verbeteren. En om de vergelijking met een bakker en advocaat aan te houden: na een bezoek aan hen hoef je niét zelf een brood te kunnen bakken, respectievelijk je eigen pleidooi te kunnen houden.

ArrayScherp uw oordeel: aan de slag
Maar nu woorden genoeg besteed aan de inleiding. Doe de test en stel zelf vast waar u staat met uw bedrijfseconomische woordenschat. U krijgt direct antwoord.

Geef voor elk van onderstaande 20 Engelstalige omschrijvingen aan in welke van de onderstaande 4 categorieën ze thuishoren. Er is bewust gekozen voor Engelstalige omschrijvingen omdat bepaalde concepten waar het in deze test om gaat alleen in het Engels voorkomen.

Van iedere omschrijving moet worden aangegeven in welke categorie deze onder te brengen is. Er zijn 4 categoriën:
#1: Eenduidig bedrijfseconomische begrip

•      Bewezen financieel-economisch of bedrijfseconomisch begrip, proces, methode of techniek.
#2: Oude wijn in nieuwe zakken
•      Een aangepaste variant op een financieel-economisch of bedrijfseconomisch begrip, proces, methode of techniek.
#3: Overbodig
•      Een slecht uitgewerkte en overbodige visie, een slecht gedefinieerd concept, of een concept waarvan de werking niet is bewezen.
#4: Containerbegrip
•      Het betreft hier paraplutermen. Niks mis mee. Ze omvatten echter een veelheid aan diverse bedrijfseconomische begrippen, processen, methoden en technieken, maar zijn ongrijpbaar en daarmee meestal niet direct concreet bruikbaar. Ze moeten eerst weer worden ontrafeld in de verschillende authentieke bedrijfseconomische onderdelen (categorie #1) waar ze uit bestaan.

Deze test is niet meer toegankelijk. Sorry voor het ongemak.

U heeft een gratis lidmaatschap

Upgrade naar een PRO-abonnement voor € 4 per maand of € 30 per jaar en ontvang:

  • onbeperkt toegang tot alle artikelen.
  • geen commerciële emails en geen reclame op de site.
  • de keuze of u wel of geen nieuwsbrief wilt ontvangen
  • het E-book: Negotiating as emotion management t.w.v. €8.00
UPGRADE NAAR PRO-ABONNEMENT >>
 

Reageer

Na het plaatsen kunt u uw reactie nog 30 minuten aanpassen.

Reacties

Waar haalt Koen Perik de wjisheid vandaan om te bepalen of iets een eenuidig / overbodig / oude wijn of containerbegrip is? Ik moest erg lachen om de test, dus als dit een poging tot humor was dan is hij erg geslaagd!

Koen,
leuk en goed om dit onderwerp eens, en nog wel op een leuke manier, aan de orde te stellen.

D’r zit er echter één bij, waarbij enige nuance m.i. wel op z’n plaats is: Activity Based Costing.

Ik stel dat als een groot seel van de ondernemingen deze methodiek zouden adopteren, er héél veel minder leed zou zijn in de commerciële jungle.

Leuk gedaan,
Jos Steynebrugh
Change Enhancement, Zoetermeer

Het is één van mijn grootste ergernissen: iedereen om mij heen moet klare taal gebruiken, maar boekhouders, makelaars en juristen mogen hun goddelijke gang gaan!

Als je dingen niet begrijpt, ben je al gauw geneigd om de fout bij jezelf te gaan zoeken. Dan moet je bijvoorbeeld op cursus financiën gaan…

Maar een paar jaar geleden is bij mij het kwartje gevallen: als ík het niet begrijp, dan ligt de fout bij diegene die tekst heeft opgesteld! Je moet het gewoon niet pikken dat bijvoorbeeld een notaris het woord ‘testamentair executeur’ gebruikt, terwijl hij ‘uitvoerder van het testament’ bedoelt!

Gerard2,
je vergeet de belangrijkste: artsen.
Zou een inburgeringscursus voor artsen een idee zijn?

Overigens vind ik niets mis met een héél klein beetje Education Permanente.

Groet,
Jos Steynebrugh
Marketing Consulent

haha… totaal niet verrassend hoeveel begrippen ik overbodig of oude wijn vind… los van hoe ze zouden moeten zijn… tja, het zegt dus alles… eigenlijk ben ik er stiekem trots op een 4 te scoren op dit soort testjes… zet de inburgeringscursus er eens op?!… scoorde ik ook een vette 4 voor… heerlijk om te lachen om jezelf! Zouden meer mensen moeten doen.

An sich een leuk idee, een test op het financiële begrippen jargon. In aansluiting op de overige reacties erg jammer echter dat Perik zichzelf de wijsheid aanmeet om te bepalen of iets eenduidig, overbodig, oude wijn of een containerbegrip is. Die bepaling had juist de resultante van de test kunnen zijn, of nog beter, want dat vroeg ik mij regelmatig af bij het invullen van de test: wat vind ik nou eigenlijk van dit instrument of begrip? Mijn suggestie aan Perik is om een nieuwe test uit te zetten waarin de volgende vragen op een of andere wijze aan de orde komen:
Is het instrument/begrip:
1. Eenduidig – Niet eenduidig geformuleerd of gedefinieerd?
2. Op zichzelf staand of kan het als onderdeel van een groter geheel worden gezien?
3. Theoretisch uitgekristalliseerd of nog in beweging?
4. Gemakkelijk of niet gemakkelijk in een organisatie te implementeren?
5. Begrijpelijk of niet?
6. Een toegevoegde waarde voor een organisatie of niet?
Ik ben benieuwd wat voor antwoorden financieel besturend Nederland hier op zou geven.

De suggestie van Bob voor het hanteren van aanvullende criteria vind ik aardig, bijvoorbeeld te gebruiken in een vervolgtestje. De wijsheid die ik mij volgens Bob zou aanmeten is overigens niet ver te zoeken. In het vakgebied management accounting (en daar gaat dit ludieke testje over) zit volgens enkele Amerikaanse hoogleraren sinds 1930 geen ontwikkeling meer. Concepten zoals bv. een ‘scorecard’ uit het einde van de 20e eeuw zijn dan ook vanzelf oude wijn in nieuwe zakken.

De test is een schitterende manier om mensen aan het denken te zetten over de betekenis en eventueel de impact van veelgebruikte begrippen. Als leerinstrument uitstekend.

Help, ik ben zwaar gebuisd op deze test, en dat nog wel als docent in management.
Moet ik me beschaamd voelen? Ik krijg het advies een goed managementboek te lezen. Nou, dat is mijn vak en ik lees!
Wat is er dan mis met deze test (ik hoop dat hij ludiek is bedoeld)? Eenvoudig: de criteria om begrippen onder een van de 4 voorgestelde categorieën onder te brengen zijn niet specifiek of eenduidig. Wat voor de een “slecht” uitgewerkt is, of “overbodig”, is dat voor een ander niet. Wanneer vindt een lezer iets “ongrijpbaar”? Over “eenduidigheid” kan men zeer lang discussiëren, en dat is trouwens wat men in ernstige wetenschappelijke artikels dan ook voortdurend doet.
Dus: met deze test kan u ten hoogste de perceptie en ervaring van de lezer in kaart brengen , niet de feitelijke juistheid.

Het toewijzen van op zichzelf goed te definieren begrippen aan een onduidelijke clusterdefinitie als overbodig, nieuwe wijn in oude zakken en dergelijke is inzich zelf een onduidelijke opdracht die dan ook tot onbetrouwbare resultaten leidt. Het positieve vind ik het opfrissen van financiele begripsdefinities. Hiervoor mijn ultieme dank! Wellicht verdient het ook aanbeveling testen vooraf te valideren voordat je er mee de boer op gaat.

mvgr. Herm Droog

Koen is RC, en lijkt dus een specifieke insteek te hebben die ik wel herken als ik naar de ‘juiste’ antwoorden kijk. Mijn ervaring is echter dat de waarde van een groot deel van de hier genoemde begrippen vooral afhangt van de wijze waarop ze worden toegepast (op een aantal uitzonderingen na waar ik ook echt weinig waarde aan kan ontdekken :-)

Belangrijker vind ik dat de organisatie (weer) aan de slag gaat, met het management voorop. Om zo te (her)ontdekken hoe ze waarde kunnen genereren op de lange en korte termijn. Daarbij gebruikmakend van de specifieke kenmerken die de organisatie kenmerkt.

Toon alle 10 reacties
x
x