Channels

Als men een financial om uitleg vraagt, komt men vaak van een koude kermis thuis. Vaktermen, onduidelijke begrippen en afkortingen worden over de toehoorder uitgestort. De ingewikkelde taal van de financial kost ons met z’n allen veel tijd, en dus handen vol met geld.
Financials blinken uit in het gebruik van dit soort financieel jargon. Zelfs voor veel algemeen directeuren, managers, aandeelhouders en investeerders is financiële taal een taaie hap. Het kost ze de nodige uren om bijvoorbeeld de jaarrekening, mét toelichting, te doorgronden.

Maar dat zou wel moeten, omdat inzicht in de financiële positie juist van groot belang is voor deze beslissers. Hun besluitvorming baseren ze immers op deze.

Obstakels bij het communiceren

Voor veel financials is het lastig om zich begrijpelijk uit te drukken, zowel in gesproken als in geschreven taal. Ze gaan er nogal eens ten onrechte van uit dat iedereen begrijpt wat ze zelf begrijpen. De financial moet leren sensitiever te zijn in zijn communicatie. Financiële teksten bevatten veel jargon, afkortingen en abstracte termen.

De financial moet snappen dat hij een heel ander referentiekader in zijn hoofd heeft dan een niet-financial. Wat voor hemzelf vrij simpel is, kan voor een ander bijzonder lastig zijn.

Lees ook:

Hoe zit het met ons betaalgedrag?

Vijf tips om helder over te komen als financial

  1. Verplaats u goed in uw gesprekspartner. Met wie hebt u van doen? Wat is zijn of haar werk- en denkniveau? Let erop dat u de ander niet overschat. Omdat het uw vakgebied is, hebt u altijd een grote voorsprong in kennis. Ook al vindt u uw eigen verhaal nog zo logisch en eenvoudig, voor een ander kan het zware kost zijn.
  2. Spreek in een traag tempo. De ander heeft veel tijd nodig om taal die niet de zijne/hare is, te verwerken. Zodra u een lastige term gebruikt, blijft de ander haken aan dat woord. De rest van de zin ontgaat hem vervolgens. En als daar dan nóg een moeilijk woord op volgt, is uw toehoorder binnen de kortste keren de draad helemaal kwijt. Bedenk dat het gaat om het overbrengen van informatie en laat imponeergedrag (kijk mij eens veel weten) achterwege. Uw toehoorder raakt sterker onder de indruk van een helder verhaal.
  3. Check of uw boodschap goed is overgekomen. Let op non-verbale signalen van de ander. Ziet u dat de ander iets wil zeggen? Fronst hij zijn wenkbrauwen of kijkt hij weg? Benoem dat dan en vraag waarom hij dat doet. (Ik zie u fronsen: praat ik te snel of …?). Mensen geven niet snel toe dat ze iets niet kunnen volgen. Als u van tijd tot tijd even nagaat of de ander u begrijpt, kunt u tijdig bijsturen of een gedeelte nog eens uitleggen.
  4. Vat om de paar zinnen samen wat u hebt gezegd. Als u steeds een deel van de boodschap herhaalt, kan de ander even pas op de plaats maken. Hij krijgt de kans om alle informatie te ordenen en te verwerken. Ook zijn die samenvattingen voor de toehoorder mooie momenten om een vraag te stellen.
  5. Gebruik woorden die uw toehoorder kent en begrijpt. Wist u het merendeel van de volwassenen het woord incasso een lastig woord vindt? En dan hebben we het niet eens over termen als consolidatie en liquiditeit. Uw financiële vaktermen zijn geheimtaal voor een niet-financial. Houd daar rekening mee als u een ander iets uit wilt leggen. Kies eenvoudige termen als dat mogelijk is. En kent u geen synoniem voor uw vakterm, leg dan even uit wat u ermee bedoelt. In plaats van incasso kunt u ook zeggen: het innen van een schuld.

Voor u als financial valt veel te winnen als u sensitiever communiceert. Verplaats u goed in uw toehoorder of lezer. Alleen dan komt een boodschap duidelijk over en levert de investering in uw gesprek of geschreven tekst iets op. Imponeer uw toehoorder of lezer met heldere taal.

Doe de begrippentest:

Doorziet u het jargon voor de financiële bedrijfsvoering?

Laat u niet in de luren leggen
Koen Perik

Modieuze concepten doen het goed. Soms betreft het ‘oude wijn in nieuwe zakken’, soms ook opgepoetste kletskoek en prietpraat. Ziet u tussen de bomen het bos nog? Weet u wat allerlei kreten eigenlijk waard zijn? Gelukkig is er nu een test ontwikkeld, waarmee u het kaf van het koren kunt scheiden.

De rubriek ACTUEEL informeert u over recent verschenen berichten uit andere media.

Bron: FinancieelManagement.nl door Mariët Hermans

 

Reageer

Na het plaatsen kunt u uw reactie nog 30 minuten aanpassen.

Reacties

Koen,
niet het jargon (de verpakking) maar de één-dimensionele (geld) top-down manier van denken is het grootste probleem van financials. Jargon kan je opzoeken in een begrippenlijst.

In mijn langjarige ervaring met budgetrondes heb ik gezien dat steeds dezelde fouten worden gemaakt: planningen die geen enkele verbinding hebben met enige realiteit. Spreadsheet geneuzel met een pollepel-topping van “vaste kosten” .

Op de werkvloer wordt met heel andere, niet financiele, cijfers en aannames gewerkt. Denk aan maximum aantal kilometers per dag, reistijd, aantal bezoeken per dag en vele anderen cijfers die randvoorwaarden hebben in het “uitvoerbare”. Pas daarna komen omzetten en de financiële cijferbrei.

Mijn credo is: plan in handelingen en bereken wat die kosten. Daarna pas in geld. Dan zie je snel wat wel en wat niet mogelijk is. Gevolg is een financiele planning die blijft staan als je stevig aan de tafel schudt.

Groet,
Jos Steynebrugh
Marketing & Innovatie Consulent

x
x