Creeer draagvlak met goede interne communicatie

Mensen maken of kraken een organisatie waarvoor zij werken. Ze zijn niet alleen het gezicht van een organisatie, maar ook het hart en de ziel. De wijze waarop ze tegen hun rol binnen de organisatie aankijken is cruciaal. Interne communicatie is één van de middelen die dit beeld kunnen sturen én veranderen. Goede interne communicatie draagt bijvoorbeeld bij aan het imago van een organisatie. Medewerkers worden steeds mondiger en hebben meer behoefte aan informatie.

Medewerkers worden een steeds belangrijker deel van het eindproduct of dienst. De dienstverlenende sector is de grootste sector, maar ook bij producten gaat het steeds meer om de service die erbij wordt geleverd. Organisaties kunnen steeds minder goed concurreren op het product alleen en moeten het hebben van toegevoegde waarde in de vorm van bijvoorbeeld service. Om klanten optimaal te kunnen bedienen moeten medewerkers goed weten wat de bedrijfsdoelstellingen zijn en wat er van ze wordt verwacht. Veel ondernemers vergeten te zorgen voor intern draagvlak bij (actie)campagnes. Een verloren race. Zorg ervoor dat uw ideeën intern gedragen en opgevolgd worden.

Interne communicatie is alle uitwisseling van informatie binnen een organisatie die bijdragen aan de organisatiedoelstelling.

Zeker bij grotere organisaties is het lastig om het personeel aan te sluiten op de campagne. Als het op de werkvloer, in de winkels etc. niet gedragen wordt, is de campagne bij voorbaat minder geslaagd. Door het personeel te betrekken zullen zij zich veel beter inzetten en competitief gedrag vertonen. Wat weer positieve effecten heeft op de resultaten. Intern draagvlak is essentieel voor een succesvolle implementatie. Hoe bereikt u dat? Met interne communicatie.

Interne communicatie, meer dan een managementtool alleen
Interne communicatie bestaat uit een door het management beheersbaar gedeelte (formeel) en een onbeheersbaar gedeelte (informeel). Alle formele communicatie, zoals personeelsblad, werkoverleg en intranet, zijn beheersbaar voor het management. Deze formele interne communicatie is van essentieel belang voor de bedrijfsvoering in een organisatie. Zonder goede informatie weet niemand wat ze moeten doen, waarvoor ze het doen en waar het met de organisatie naartoe gaat. Interne communicatie is dan ook primair een verantwoordelijkheid van het topmanagement in een organisatie. Zij moeten zorgen dat kwalitatief goede communicatie mogelijk is. In de praktijk wordt formele interne communicatie veel gebruikt bij zaken als kwaliteitszorg, efficiency operaties, verbetering van de dienstverlening en cultuurprojecten.

Altijd interne communicatie
Interne communicatie is niet tijdelijk, maar is voortdurend van belang. De back-office heeft alles uitgedacht en het ligt aan de front-office of de boogde resultaten een utopie blijven of daadwerkelijk realistisch zijn. De front-office dient uit de voeten te kunnen met het nieuwe product, dienst, actie of werkwijze. Succes staat of valt met het enthousiasme waarmee de front-office de producten verkoopt. Interne communicatie dus.

Eenrichtingsverkeer
Informeren, enthousiasmeren en aansturen. En niet alleen als eenrichtingsverkeer, maar als wisselwerking. Als marketeer of back-office hoor je natuurlijk graag de reacties van de klant. Informeren en motiveren is niet alleen benodigd bij aanvang van het project, maar ook tijdens en na het project.

Draagvlak
Interne communicatie zorgt voor draagvlak bij het personeel dat ermee moet gaan werken. Zodra dit ook echt werkt, wordt de belofte aan de klant (de werking van het product of het opvolgen van een actie) ook waargemaakt. Betrokkenheid… daar begint het mee. Niet (alleen) de actie/product zelf, maar juist de mensen in de organisatie zijn de bron van succes.

Gerelateerd artikel:
Communicatie bij reorganisatie en reductie

door: Odette Moeskops
In tijden van reorganisatie en reductie kiezen veel managers voor een afstandelijke, terughoudende opstelling. Heel verstandig!? Geschetst wordt hoe in het informele circuit beelden via de eigen netwerken - mede gevoed door projectieve processen - in een razend tempo worden verspreid. De grote problemen die hieruit voortvloeien kunnen voorkomen worden. De auteur schetst met de nodige voorbeelden wat hieraan te doen is.

De rubriek ACTUEEL informeert u over recent verschenen artikelen in andere media. Bij elke bijdrage vermelden wij de oorspronkelijke bron. (bron: SPROUT)

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>

Antoon Duijnker
Interne communicatie als draagvlak-versterker is een goed middel. Maar welke vorm kies je daar voor. Steeds vaker wordt gegrepen naar het intranet (dan kan iedereen het lezen!) of wordt verwezen naar verslagen (ook al te vinden op intranet ... na hoe lang zoeken?). Dát middel in handen van het management wordt te vaak en te eenvouding ingezet en vervolgens naar de afdeling 'communicatie' gedelegeerd. Wat echter door de medewerkers het meest gewaardeerd wordt is het persoonlijke contact. De 'leidinggevende' die het zelf komt vertellen. Menselijk contact, waarbij het bericht op maat kan worden voorgelegd én waarbij vervolgvragen ook gelijk gesteld kunnen worden. Dan weet je als manager ook precies waar de werkelijke vragen zitten en die liggen vaak heel dicht bij het werk en het (vaak korte termijn perspectief) van de (operationeel georiënteerde) medewerker. What's in it for me speelt daarbij vaak een grote rol. Een tweede instrument is het aloude werkoverleg. Schets daar het perspectief op langere termijn. Waar koersen we heen! Tijdens zo'n overleg stellen verschillende collega's verschillende vragen, waardoor een ogenschijnlijk grote tijdsinvestering teruggewonnen wordt in de duidelijkheid die 'hier en nu' ontstaat voor een groot collectief. Er is dan veel minder tijd, achteraf, nodig in de wandelgangen.
Antoon Duijnker - Gemeente Amsterdam/Westerpark
Frank Reef
Antoon slaat de spijker op zijn kop naar mijn beleving door aandacht besteden aan het belang en vooral de impact van face-to-face communicatie. Daarmee raak je direct aan het probleem dat de interne communicatie als centrale stafafdeling communicatie. Veel verder van de werkvloer kun je wellicht niet komen, hoe empatisch communicatie professionals ook mogen zijn. De boodschap komt voor het gevoel dan toch vaak 'van boven'.

Het belang van het ontwikkelen van goede communicatie competenties bij (lijn-)managers is naar mijn idee dus belangrijk. Interne communicatie bestaat eigenlijk uit het faciliteren van de stroom van informatie en dat is uiteraard geen eenrichtingsverkeer. Daarbij is er een belangrijke rol voor de communicatiefunctie wat betreft sturing, begeleiding en het aanreiken van tools. Maar het belang van directe leidinggevenden, die veelvuldig persoonlijk contact met medewerkers hebben, is evident.
Lijnmanagers zijn feitelijk een onderdeel van je communicatiemix als communicatiemanager in de vorm van zender. Ook de bottom-up communicatie naar de communicatiemanager is van belang.
Lous
Ik ben afgestudeerd in Interne Communicatie. Wat dit artikel weergeeft is de basis van Interne Communicatie. Eigenlijk is het gek dat dit stuk geschreven moet worden. Iedere manager hoort dit te weten. Helaas wordt het vaak onderschat. 'Even mededelen' wordt vaak al als communicatie gezien. Een afdelingsoverleg is het eerste wat sneuvelt wegens tijdgebrek. Ook medewerkerstevredenheid wordt niet altijd serieus genomen. Terwijl dit leidt tot betrokkenheid, wat weer leidt tot een betere motivatie.
Helaas moet ik in adviesplannen een management hier nog regelmatig op wijzen.
Ronn
Aansluitend aan bij wat Antoon schrijft en Lous ook aanstipt.
Naar mijn mening wordt interne communicatie te vaak te eng opgevat, namelijk als interne informatievoorziening.
Interne communicatie via Intranet is daar inderdaad het grootste voorbeeld (en vaak de grootste misser) van.
"Zoek het maar op de website", is niet communiceren, maar is een mededeling doen.
En toch is vaak een eenvoudige nieuwsbrief, ook al is dat eenrichtingsverkeer al een wondermiddel om wat meer in een lijn te zitten. Maar dar wel een nieuwsbrief die men krijgt/ontvangt. Niet een die na 7 muisklikken pas te vinden is!

De door Antoon gewenste betrokkenheid ontstaat inderdaad alleen/optimaal bij een goed twee-richtingverkeer, bij dialoog en discussie, bijvoorbeeld in werkoverleg, maar zeker ook op de gang, in de kantine.

Communicatie zou een kerncompetentie op elk niveau, bij elke medewerker of leidinggevende.
Voldoende aandacht daarvoor betekent tijdwinst, efficiency, betrokkenheid, plezier!

vriendelijke groet,
Ronn van Etten
Van Zelf Advies
www.vanzelfadvies.nl