Leren creëren

Columns

Als er geschreven wordt over de creativiteit van Steve Jobs, dan komt als snel de term ‘Reality Distortion field’ om de hoek. Een soort van magisch veld dat Steve om zich heen creëerde. Zijn eigen realiteit waarin hij alle commentaar en kritiek wist om te buigen.
Er wordt vaak wat lacherig en neerbuigend geschreven over dit reality distortion field en dat is jammer. Want laat je de distortion weg, dan kom je uit bij een realiteitsveld. Een krachtig middel om te creëren. En we hoeven gelukkig geen medium in te schakelen om dit geheim van Steve te achterhalen. Want het middel en de techniek is ook beschreven in recente boeken.

Het Natuurlijk planningsmodel van David Allen
In zijn boek Getting Things Done adviseert David Allen om bij het uitvoeren van projecten gebruik te maken van het natuur...


Jozef
" legt Alan Seale de verbinding met de kwamtum fysica. Vanuit de gedachte dat alles energie is, geldt namelijk dat je energie niet kan creeren, maar wel kan transformeren. En dat is wat je in wezen doet als je gaat van een ingeving, naar een visie, naar concrete gedachtes en uiteindelijk naar een waarneembare vorm."

Dat is toch gewoon gewauwel zonder betekenis? Als het woord "kwatum fysica" in een tekst voorkomt dat niet over deeltjesfysica gaat, dan schiet automatisch mijn oranje knipperlicht aan. En inderdaad, hier ook. Ook het woord "energie" is zo'n misbruikt woord. Energie kan je uitdrukken in Joule. Als dat niet lukt, ben je onzin aan het uitkramen.
Dus, hoe wil je dat iemand uit deze geleerd klinkende zin, iets zinnigs haalt over hoe hij zijn creativiteit moet verbeteren?
Jos Steynebrugh
@Jozef
Misschien moet je eens Googelen op "Kwantum" i.p.v. "Kwatum" zoals jij schrijft.
Wel uitkijken dat je niet per ongeluk op de site van een bekende retailer terecht komt, want dan snap je er ÈCHT niets meer van.
Jos
Vincent Bakker
Als je energie niet kunt uitdrukken in Joules heb je gewoonweg niet gemeten.
Niet alle energie is overigens zonder meer meetbaar. Dat wil nog niet zeggen dat die energie er niet is. Niet gemeten energie is er in ruime mate om ons heen, en beïnvloed ons denken en doen continu. Waarneming van deze energie is volgens mij vergelijkbaar met een individuele kwalitatieve meting. Niet zonder meer te kwantificeren, dus onbewijsbaar, maar wel degelijk reëel, voor het individu of groepen van individuen.

Gamma wetenschappers proberen met statistische metingen dit soort zaken een wetenschappelijke grondslag te geven.

Overigens sta ook ik sceptisch tegenover geleerde zinnen die niets zeggen.

Wat er bedoeld wordt is volgens MIJ gewoon dat die boeken verkocht moeten worden. Dat is de focus van de uitgever en de schrijver. De meetbare verkoopcijfers kwantificeren de respons van het publiek op de energie die ze er in gestoken hebben.

Door na te denken over de gewraakte zin, en er al dan niet iets uit te halen ben je bezig met je eigen creatieve proces en je uitgangspunten te toetsen aan de ideeën die verwoord staan.

@Jozef:
door jouw mening te geven (in vraagvorm) over deze zin heb je een creatieve daad gepleegd! Voor mij prikkel genoeg om over na te denken en weer op te reageren. Of dat zinnig is?
Jozef
@Jos Steynebrugh
Flauw om typo's aan te vallen. De originele auteur had ook een typo gemaakt een "kwamtum" ipv "kwantum" geschreven, maar ik voelde me helemaal niet geroepen om daarop te reageren. Een inhoudelijke reactie is zinvolle, zoals die van Vincent Bakker.

@Vincent Bakker: akoord met het tweede deel ivm met creatieve daden.
Aan je eerste deel schort er iets. Lees nog eens goed wat je hier schreef:

"Niet zonder meer te kwantificeren, dus onbewijsbaar, maar wel degelijk reëel"

Als je daar goed over nadenkt, dan stel je vast dat dat een foute uitspraak is. Je moet je eens afvragen hoe je een onderscheid maakt tussen pure fictie en feiten. Eerste ter verduidelijking: ik heb niets tegen fictie, integendeel, maar wel tegen het nemen van fictie voor waar.
Beweringen waarvan je hun geldigheid niet kan aantonen via betrouwbare methoden, hebben geen waarheidsgehalte. (Christopher Hitchens zei: "That which can be asserted without evidence, can be dismissed without evidence."). En dat geldt ook voor onderzoek dat gedaan wordt naar effectiviteit van creativiteit. (het is een discipline binnen Evidence Based Psychologie.)
Energie is inderdaad niet altijd meetbaar, in de zin dat je de technologie op dat moment niet ter beschikking hebt om het te meten, maar is altijd in principe meetbaar. Anders ben je iets anders aan het zeggen, of onzin aan het uitkramen. Misschien moet je eens de volgende website bezoeken. Die genereert volautomatisch mission statements die zeer duur klinken, maar eigenlijk totale onzin zijn (het gebruikt een randomgenerator en wat grammaticale regels om een correcte zin te bouwen met willekeurige termen). http://www.laughing-buddha.net/toys/mission
Een goeie oefening in kritisch denken bestaat erin om van elke uitspraak dat je leest na te gaan of je het zou herkennen tussen zinnen die uit deze generator komen. Een andere is de "Depak Chopra" generator.

Meer over Creativiteit