Channels

Managers besteden een kwart van hun tijd aan conflicten. Conflicten op de werkvloer zijn een doodnormaal verschijnsel en niet te voorkomen. Het is belangrijk dat managers een open sfeer creëren waarin meningsverschillen en kritiek geuit mogen worden. Hier een paar tips:

Let op: word geen rivalen!
Een beetje spanning op de werkvloer is juist goed, maar als teamleden een wedstrijd tegen elkaar gaan spelen, gaat het mis. Het wordt lastig als teamleden elkaar als rivalen zien en de competitie aangaan.

Zelfkennis
Managers zijn nog niet genoeg getraind in het omgaan met conflicten. Het om kunnen gaan met conflicten is een essentiële vaardigheid voor leidinggevenden, die meer aandacht verdient. Ook dienen leidinggevenden zichzelf goed onder de loep te nemen. Probeer uit te vinden waar je boos van wordt. Als je jezelf goed kent, kun je veel ellende voorkomen.

Lees ook:

Verspil geen tijd aan fouten en conflicten

Geef helder uw eigen standpunt weer
Om het probleem helder te krijgen is het van belang dat u eerst duidelijk maakt waar het om gaat. Niet mitsen en maren, maar vriendelijk én helder zeggen wat u denkt. Een valkuil is onduidelijkheid, doorgaans vanuit de wens de ander te sparen. Maar zo lang de tegenstelling niet duidelijk is kunt u niet samen nadenken over mogelijke oplossingen.

Vraag goed door en leg de belangen naast elkaar
Probeer met veel open vragen: ‘Waarom is dat belangrijk voor jou? Wat wil je daarmee bereiken? Wat zie je niet zitten en waarom.’ te ontdekken wat de belangen van de ander zijn. Vat samen om te checken of u de ander ook werkelijk begrijpt. Leg de belangen van u en de ander naast elkaar en maak er een probleemdefinitie van waar alle partijen het over eens zijn.

Bedenk samen creatieve oplossingen
Een belangrijke onderhandeltheorie stelt dat je het bedenken van oplossingen moet scheiden van het beoordelen ervan. Dus probeert u eerst met een gezamenlijke brainstorm zoveel als mogelijk oplossingen te genereren. Hierbij geldt: welke oplossing komt het meest aan beider belangen tegemoet?

Waar veel mensen samenwerken om een voor iedereen belangrijk doel te realiseren ontstaan onvermijdelijk spanningen en conflicten. Conflicten roepen doorgaans negatieve associaties op. Maar ze zijn vaak onontkoombaar en zelfs nodig om tot vernieuwing te komen.

(bron: Schouten & Nelissen)

 

Reageer

Na het plaatsen kunt u uw reactie nog 30 minuten aanpassen.

x
x