Communicatie is niet hip

Columns

We kennen de termen zo onderhand wel. We LEANEN, SCRUMMEN, AGILEN wat af en we doen er ook graag een portie ZELFSTURING bovenop. Dat is hartstikke mooi, want het idee achter deze termen is zeker toekomstwaardig. Maar al deze hypes zijn een kort leven beschoren als we niet teruggaan naar de minder hippe maar broodnodige vaardigheden die teams nodig hebben om zich een team te kunnen noemen. En dat begint met communicatie.

‘Ik voel me niet begrepen’

Dat is de meest geuitte grief die ik in mijn werk als bedrijfscoach tegenkom. Het is een uiting die mij steeds weer bevestigt hoe teams tekortschieten in hun onderlinge communicatie. Als het gaat over communicatie, dan willen we eigenlijk allemaal hetzelfde. We willen gehoord worden, we willen de ruimte krijgen om onze ideeën, mening en feedback t...

Daniel Put
Lid sinds 2019
Hoi Inge, ik ben het met je eens. Als de basis mist, zijn al die hippe methodieken (in mijn branche; big data, agile, leen six sigma, etc.) meer van hetzelfde. We zullen in dezelfde valkuilen trappen als we ons niet concentreren op de eenvoudige waarden die jij ook benadrukt in je stuk; betrokkenheid, openheid, eerlijkheid en bewustzijn. Dat! zijn de lange termijn drivers naar meer en mooier resultaat!
Leuk stuk!
Bob Goulooze
Lid sinds 2019
Ha, ha, ha, hippe methodieken. Lachen is gezond en na het lezen van dit artikel voel ik me weer een stuk gezonder. Lean, scrum, agile het zijn nieuwe namen voor oude ook al niet werkende methoden. Dus gewoon de spreekwoordelijke nieuwe wijn in oude zakken. Mooi voor de begeleidend consultant, maar niet voor de organisatie. Als je als organisatie stappen vooruit wil maken is het beter te focussen op het bevorderen van het geluk van het personeel. Gelukkig personeel levert de organisatie tot wel 30% rendementsverbetering. Daar hoef je echt niet voor langs te komen met de Agile, Scrum en Lean.

Uit een recente big data analyse, blijkt dat vrouwen in bedrijven meer geïnteresseerd zijn in het creëren van een prettige werkomgeving, waarin medewerkers optimaal gelukkig zijn, dan mannen. Vrouwen benutten dit onbewuste inzicht in organisaties goed. Waar mannen vaak direct focussen op de zakelijke component, richten vrouwen zich juist meer op de menselijke kant van het werk. Mensen voeren dat werk uit. Dus is het belangrijk dat het management primair focust op medewerkers. Door geluk bij medewerkers na te streven, raken zij meer betrokken bij werk en organisatie. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat gelukkige medewerkers zorgen voor een hogere productiviteit, meer innovatie, hogere verkoop, beter resultaat en klantbehoud, terwijl het ziekteverzuim afneemt. Gelukkige mensen presteren tot wel 30% beter.

Mannen kunnen zich vaak onvoldoende voorstelling maken van de manier om geluk binnen organisaties te bevorderen. Zij zien geluk niet als voorwaarde tot prestatieverbetering. Deze 20e eeuwse mentale instelling, zorgt ervoor dat het rendement van dergelijke organisaties minder is dan van bedrijven met gelukkige medewerkers. Omdat positiviteit valt aan te leren, bedacht geluksman Chiel van der Linden een methode om positief gedrag te stimuleren en zo positiviteit binnen organisaties te bevorderen. Hij zegt: “Als je succes en plezier snel deelt, vermenigvuldig je geluk. Daarom hebben wij een app ontwikkeld die
individuele geluksmomenten real time via de mobiele telefoon, deelt. De m/v-anager kan met het HappyWeWork-dashboard de positieve ontwikkelingen monitoren en met het team bespreken.” Ook mede-eigenaar Bert van Dam meent: “Omdat meten weten is, hebben wij ook HappyWe-score ontwikkeld. Hiermee zien wij hoeveel geluk is toegevoegd aan de wereld. Op dit moment zijn meer dan 10.000 geluksmomenten gedeeld. Bij verzekeraar AEGON heeft dit tastbare resultaten opgeleverd.

Organisatie-antropoloog drs B.G. Goulooze meent dat: “Vrouwen al millennia meer zijn gericht op het creëren van een gelukkig huishouden, waarbij zij het geluk van het individuen en het gezin voorop stellen. Mannen daarentegen zorgden voor voedsel van verre of voor geld. Eigenlijk kun je zeggen dat vrouwen zijn gericht op mensen en mannen op markten. Daarmee is ook het verschil in benadering van ‘geluk’ verklaard.”

Meer over Interne communicatie en samenwerking