Wie heeft er nou eigenlijk coaching nodig?

Columns

“Ik laat mijn medewerker maar eens coachen, want ik zie ontwikkelpunten en ik vind dat hij er wat mee moet doen en tot nu toe helpt mijn aansturing niet.” Heel goed!  Je hebt coaching als ontwikkelinstrument in beeld. Als coach en personeelsadviseur doet me dat goed, want dat coaching in bedrijven helpt bij het behalen van de bedrijfsresultaten, is inmiddels ruimschoots bewezen.
En: met enig voorbereidend denkwerk wordt het resultaat alleen maar beter. Denk voorafgaand aan het bespreken van coaching met je medewerker, aan de volgende vijf punten.

1. Onderzoek bij jezelf of je medewerker coaching nodig heeft, of misschien jijzelf! Kan het zijn, dat je de resultaten die je van je medewerker verwacht, zelf niet oproept bij je medewerker door niet voldoende aan te sluiten bij hem of haar? Zijn...


Dennis Utermark
Ha Jantine, klopt helemaal, vond met name het eerste punt belangrijk, misschien heb je als leidinggevende zelf wel een coach nodig :-)
En natuurlijk je slot oproep om zelf eens op zoek te gaan naar een passende coach.
Dennis
Jannie Scheerstra
Hoi Jantine

"Wie puzzels in zijn hoofd heeft neemt toch een coach"?
De vijf punten die jij hebt genoemd wanneer een lg van mening is dat zijn medew. een coach nodig heeft zijn prima punten. Maar is het niet zo dat een lg in de rol van mentor ook deze situaties vanuit zijn rol aan moet kunnen. Als dit niet het geval is is het raadzaam de lg te laten coachen. Hij zou dan voor zichzelf al het Johari -diagram kunnen invullen.

Meer over Leidinggeven