Channels

De directie op het Hoofdkantoor stuurt bericht dat ze wensen dat onze kennis wordt gemanaged. Maar hoe kun je de vruchten van de geest pakken of geven? De wijsheid? De idee is me vreemd. Wanneer we de oorspronkelijkheid van een idee en de passie in het leren niet bezitten, hoe kunnen jullie die dan managen?

Elk deel van kennis is heilig voor de kenner. Elk glanzend obstakel dat is overwonnen, elke harde les die is geleerd, elke seconde die in duisternis is doorgebracht, elke gedachte, elke wakende droom. Allen zijn heilig in de herinnering en de ervaring van ons kenners.

We kennen de creativiteit die door onze geest stroomt zoals we het bloed kennen dat door onze aderen stroomt. We zijn deel van de kennis en kennis is een deel van ons. De diensten en producten zijn onze zusters. De data, de informatie, het paradigma, deze zijn onze broeders. De uitdagende doelen, de ambitie in een project, de geestdrift van de werker, en de mens behoren allemaal tot dezelfde kennisfamilie.

Lees ook:

Kennismanagement gaat vanzelf als het nodig is

De heldere gedachten die in de stromen en rivieren van communicatie bewegen zijn niet slechts gedachten, maar de vrucht van ons leren. Als we jullie onze kennis toevertrouwen, moeten jullie onthouden dat die heilig is. Elke datacomponent in de binaire stromen van informatie vertelt van gebeurtenissen en herinneringen van de kenner. Het gezoem in de informatiestromen is de stem van mijn leraar’s leraar.

De kenners zijn onze broeders. Zij lessen onze dorst. Zij dragen ons leren en voeden onze gedachten. Daarom moeten jullie de kenners de warme vriendelijkheid geven die je elkaar zou geven.

Als we jullie onze kennis geven, onthoudt dan dat contact kostbaar is voor ons, dat in menselijk contact de geest wordt gedeeld met alle kennis die het ondersteund. Het contact dat onze grootste leraar zijn eerste leren bood ontving ook zijn laatste les. Het menselijke contact geeft ook onze leerlingen de geest van leren. Als we dus onze kennis geven, moet je het apart houden, als een plaats waar mensen heen kunnen gaan om het contact te proeven, dat wordt gezoet door de vruchten van leerprocessen.

Zul je jouw leerlingen leren zoals wij onze leerlingen hebben geleerd? Dat kennis onze moeder is? Dat wat kennis overkomt zijn weerslag zal hebben op de erfgenamen van de kennis?

Dit weten wij: kennis is geen bezit van de mens, de mens is onderdeel van kennis. Alle dingen zijn met elkaar verbonden zoals het bloed dat ons allen verbindt. De mens heeft het web van het leren en vooruitgang niet geweven, hij is er slechts een draadje in. Wat hij met het web doet, doet hij met zichzelf.

Één ding weten we: ons menszijn is ook jullie menszijn. Kennis is kostbaar voor de mens en kennis kwaad berokkenen is de minachting van haar schepper afroepen.

Uw doel is een mysterie voor ons. Wat zal er gebeuren wanneer alle geleerde lessen binair zijn opgeslagen? De ongeremde creativiteit is getemd? Wat zal er gebeuren wanneer de geheime hoeken van de geest vol zijn van het geruis van vele IT-systemen en de vrije gedachten worden belemmerd door structuren en processen? Waar zal de ‘Eureka!’ zijn? Verdwenen! Waar zal het sprankelend nieuwe idee zijn? Verdwenen! En wat is het om afscheid te nemen van de ongeremde fantasie en dan willen brainstormen? Het einde van kenniscreatie en het begin van dogma.

Wanneer de laatste lerende kenner met deze vrijheid is verdwenen, en de herinnering aan hem nog slechts een schaduw van een datarecord is die zich door de informatie databases beweegt, zullen de onbekende paradigma’s en onbeproefde mogelijkheden er dan nog zijn? Zal er nog iets over zijn van de geest van de kenners?

We houden van kennis zoals een pasgeborene van zijn moeder’s hartslag houdt. Dus, als we jullie onze kennis ter beschikking stellen, houd er dan van zoals wij er van houden. Verzorg het, zoals wij het hebben verzorgd. Houdt in je gedachten de herinnering aan de kennis zoals die tot stand is gekomen vast wanneer je hem ontvangt. Behoudt de kennis voor alle leerlingen, en houdt het levend zoals het menselijke de mens levend houdt.

Omdat we een deel zijn van de kennis, zijn jullie ook een deel van kennis. Kennis is kostbaar voor ons, het is ook kostbaar voor jullie.

Één ding weten we: er is slechts één menszijn. Geen enkel individu, kenniswerker noch directeur, kan apart staan. Uiteindelijk zijn we allemaal broeders.

Paul Jansen

Kennisbank onderwerpen:

Kennisbank onderwerpen:

 

Reageer

Na het plaatsen kunt u uw reactie nog 30 minuten aanpassen.

Reacties

Een van de standaards binnen onze organisatie betreft het moderne resource-denken. Deze werkwijze, die voortvloeit uit ‘modern management’, heeft zich reeds bewezen en wordt ook ondersteund door moderne ICT-voorzieningen.
Kennismanagement is onderdeel van het resource-denken en dat past dus ook goed bij onze organisatie. U twijfelt aan de kracht van dit management-middel, maar vergeet niet: kennismanagement is geen doel, maar een middel. Zo bent u onder meer bang voor het gebrek aan sprankelende nieuwe ideeen en uitingen van ‘Eureka’. Wij moeten toegeven dat dit in deze fase van de implementatie van kennismanagement ook nog niet zo hoog op de agenda staat, maar wij kunnen u melden dat wij medio 2005, als kennismanagement is ingevoerd, overgaan tot de invoering van inspiratiemanagement. Wij houden u op de hoogte als meer bekend is over de aanvang van het fase-2-project ‘Hart voor de Medewerker’. Een voorlopig draaiboek – met daarin voorbeelden van inspiratieprofielen – ligt ter inzage bij het Management Competence Center.
Hopelijk hebben wij hiermee uw twijfels weggenomen.

met vriendelijke groet,

De Directie MBA

Eerst brengt de Directie structuur in de ongetemde wildernis door hekken, wegen en wijken en allerlei gebouwen en voorzieningen. En in fase 2 (De Natuur terug in de Stad) komt dan een park, maar waar precies weet de Directie nog niet, maar er zijn wel al wat ontwerpjes…

Kennisrecirculatie.
Om tot voldoende doorstroming van kennis in de maatschappij te komen dienen we steeds vanuit verschillende topische perspectieven op creatieve wijze het Bird-Brain Thinking proces in te zetten. Aldoende kunnen alle leden van de samenleving bij het kennisontluisteringsproces betrokken worden zodat elke tendens tot kennissegregatie kan worden tegengegaan. Door kennisrecirculatie kan een definitief einde komen aan het arrogante adviseren waarbij steeds wordt voorondersteld dat de ene partij meer verstand van zaken zou hebben dan de andere. Consultant bashing kan dan worden gestopt omdat het kennisrecirculatieproces de laatste kennisongelijkheid tussen managers, adviseurs en uitvoerende werknemers heeft weggenomen. Esoterische kenniscircuits van welke snit dan ook zijn daarmee verleden tijd. Of: hoe kennis oplost in geopenbaarde, publieke meningen. Aan de Hogeschool van Harderwijk is onlangs een lectoraat Knowledge-based Pumping and Recirculation Systems gevestigd waaromheen een kenniskring van knowledge ignorants is gegroepeerd die gezamenlijk aan dit proces van kennisrecirculatie gaan werken. Ook is een Society of Knowledge Recirculation and Ignorance opgericht om aan dit prachtige gelijkheidsideaal vorm te geven. Komt er eindelijk eens een einde aan dat misselijkmakende verschil van kennis en inzicht tussen mensen onderling.
Groetjes van Jacoba Drogeweg
http://www.thebirdbrain.com/
http://www.zbirdbrain.com/
http://www.physics.uq.edu.au/people/gilmore/photos/bgs/photos/photo_1.html

Ik ben voor het maken van een scriptie op zoek naar informatie over integraal management. Kunt u mij verder helpen?

Toon alle 4 reacties
x
x