Berlage, grondlegger van regelzucht...?

(Deze column is een eerste uitwerking van een deelthema van mijn onderzoek naar de oorzaken van formalisering en bureaucratie en verscheen eerder op www.probleemoplossing.nl)

Tijdens een bezoekje in de vakantie aan het Hubertusslot op de Hoge Veluwe bekroop mij een associatie met het onderwerp van studie waar ik me mee bezig hou: Waar komt onze neiging tot formaliseren toch vandaan? In het groeiartikel "Waarom zo formeel" op probleemoplossing.nl heb ik mijn zoektocht voorzien van een aantal sporen, waaronder dat van de sociaal-democratie. De associatie die me bekroop was die tussen de bouwkunst van Berlage, de architect van het Hubertusslot, strakke formele planning en socialisme. Inderdaad een behoorlijke slag in de lucht - hoewel zo'n associatie natuurlijk ergens vandaan moet komen - en ...