De beoordelingen staan weer voor de deur, shit happens!

Columns

Je herkent het vast wel, de jaarlijkse beoordeling (voor sommigen helaas een veroordeling). Manager begint tijdens een 'functioneringsgesprek' met de volgende openingszin ‘’Tja, hoe gaan we dit aanvliegen?’’ en kijkt na enige tijd de medewerker indringend aan en zegt vervolgens ‘’Hoe vind jezelf dat het gaat?” Oeps, bij een dergelijke vraag is het een kwestie van oppassen geblazen en alert blijven. Mocht je nog twijfelen en hij zegt in hetzelfde gesprek ‘’Ik hoor wat je zegt", na voor de 3e keer op zijn patserige Breitling te hebben gekeken, dan is het nog een kwestie van een paar maanden voor je eruit vliegt.

De manager is hier duidelijk op zijn onderdaan uitgekeken. Zeker nadat hij ook nog eens doodleuk de opmerking maakte toen jij hem vroeg hoe het met het bevroren salaris zat? ‘’Me...

R.R. Visser
Lid sinds 2019
Waarom angst voor beoordelingen? Dat kan naar mijn mening alleen maar ontstaan als er vooraf niet aan diverse voorwaarden is voldaan. Een van die voorwaarden is dat de medewerker bij aantreden op de functie een correct opgestelde functiebeschrijving heeft gekregen. Dat is immers de leidraad en het sturingsmechanisme waar managers gebruik van zouden moeten maken. Het is wellicht de belangrijkste voorwaarden, want een functiebeschrijving dient ook ter vaststelling van de compensatie en als grondslag voor de beoordeling.

Daarnaast is het krijgen van een slechte beoordeling aanvechtbaar wanneer er gedurende het jaar weinig tot geen functioneringsgesprekken hebben plaatsgevonden. Dus de vraag van de leidinggevende van hoe vindt je het zelf gaan, is volslagen onzinnig. Het is immers aan de leiding(gevende) om op tijd aan te geven dat er zaken mis gaan en zelfs wat er precies mis gaat. Je kunt geen jaar wachten en vervolgens maar hopen dat een slechte beoordeling tot een leermoment leidt bij je medewerker.

Overigens is een functiebeschrijving geen gedetailleerde lijst van allerlei werkzaamheden die de medewerker moet doen. Een goede functiebeschrijving geeft op hoofdlijnen aan wat de toegevoegde waarde is van de functie in relatie tot een proces. De P&O afdeling selecteert vervolgens een persoon die, qua kennis, inzicht en vaardigheid, geschikt is om de functie te vervullen. Welke werkzaamheden er dan moeten gebeuren zal in de praktijk blijken. Wanneer een persoon op ene bepaalde functie niet voldoet, dan kan het ook zijn dat de persoon in kwestie niet geselecteerd had mogen worden.

Dus angst voor beoordelingen? Nee hoor, niet nodig.

Meer over Leiding ontvangen