Onberekenbare overheid en haperende dienstverlening

Cover stories

“Op haar achttiende verjaardag stopt de zorg van Jeugdzorg” zegt Reinier van Zutphen, de Nationale Ombudsman.  “Vervolgens wil niemand haar meer helpen, niet de gemeente waar ze tijdelijk woont, niet de gemeente waar ze formeel is ingeschreven. Zo’n jonge vrouw krijgt overal ‘nee’ te horen, terwijl alle betrokkenen snappen dat het zo belangrijk is dat er snel iets gebeurt.”

Hij spreekt tot de tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisaties van de Tweede Kamer, die probeert te achterhalen waar de problemen bij de uitvoeringsorganisaties vandaan komen. Dertigduizend klachten ontvangt hij jaarlijks.

Is dit het topje van de ijsberg? Hebben we te maken met een structureel haperende overheid? 

Haperende uitvoering

Als je kijkt naar de verhoren bij de toeslagenaffaire dan zou je inderdaad denken dat...

Jammer en onterecht dat de BD toch ook hier weer grotendeels de Zwarte Piet krijgt. Die ligt gewoon bij de Tweede Kamer zoals in het begin van dit artikel terecht worden betoogd.

De risico-regelreflex van Margo Trappenburg is helaas na 10 jaar nog steeds 100% van kracht: https://www.nrc.nl/nieuws/2010/05/15/incidenten-worden-niet-voorkomen-door-steeds-nieuwe-11889621-a628314 en https://kennisopenbaarbestuur.nl/media/254202/410-trappenburg-et-al-de-risico-regelreflex-vanuit-politiek-perspectief.pdf

Meer over Bureaucratie