de Arbeidsmarkt; een uitdaging!

Op 31 maart publiceerde de Raad voor Werk en Inkomen (RWI) haar 'Arbeidsmarktanalyse 2005'.
De inhoud is voor een deel al 'bekende stof' en toch blijft het voor beleidsmakers binnen Overheid én Organisaties nog meer dan voldoende interessant.

2 aandachtspunten: 1. de RWI richt zich nu (ook) op de langere termijn want: ‘Het blijkt dat de problemen van nu heel anders zijn dan die van de nabije toekomst.’ 2. ook omdat het geen 'core business' is, veronderstelt de RWI dat de toekomstige economische ontwikkeling in Nederland gelijk blijft (en zelfs in die situatie biedt hun 'Arbeidsmarktanalyse' nog voldoende Uitdagingen!)

Aan het slot van het rapport luiden de 3 Centrale Thema's
? Verhoging van het competentieniveau van de beroepsbevolking voordat men de arbeidsmarkt betreedt, tijdens het werk...


Joke van Galen
Beste heer Scheepers,
Het is inderdaad zo, dat binnen de kortste keren de binnenlandse arbeidsmarkt de vervangingsvraag nauwelijks meer aankan (CPB, CBS). Daarbij komt dan nog dat extra tekorten dreigen door de toenemende zorgvraag. Die babyboomers verlaten nu massaal de arbeidsmarkt en worden voorlopig consumerende senioren (gat in de markt, interessante doelgroep met veel geld). Maar er komt een tijd dat de vraag om zorg toeneemt bij de ouder wordende senioren. En wie vangt dat dan op?
Wat mij opvalt in de huidige economische recessie (een wetmatigheid, die met de regelmaat van de klok terugkeert, naast economische bloei) is dat in moeilijke tijden weinig of geen gebruik wordt gemaakt van de reserves. Nu heb je tijd om bij te spijkeren. Als straks de opbloeifase weer aan de orde is, hebben we geen tijd (meer) om de competenties (in de meest brede zin van het woord) op te vijzelen. Dan krijgen we weer van die gekunstelde kunstjes van ministers, die met grote zakken geld (potentieel slalaris) zwaaien: er is alleen niemand om het aan uit te kunnen geven.
Het lijkt heel paradoxaal, maar ik stel dat in slechte tijden juist geinvesteerd moet worden. Voor die investeringen moet in goede tijden worden gereserveerd. Anticyclisch werken noemen ze dat, geloof ik. Het vergt wel durf (in Nederland, althans), om die cirkel te doorbreken.
Groeten van Joke van Galen

Meer over Human Resources Management