Channels

Managers moeten niet datgene doen dat het meest dringend is, maar datgene wat ze werkelijk belangrijk vinden. Dat zegt managementgoeroe Stephen Covey.

8 TIPS
1. Wees proactief

Proactief betekent volgens Covey vooral de vrijheid nemen om keuzes te maken op basis van principes. Proactieve mensen schuwen de slachtofferrol en leggen de schuld van problemen niet bij anderen.

2. Houd uw doelstellingen in gedachten
Wanneer u steeds heel goed weet wat u wilt bereiken, is het doel des te duidelijker en kunt u zich maximaal focussen.

Lees ook:

Trotse leiders

3. Stel vast wat voor u belangrijk is
Organiseer uw leven en werk rondom uw eigen prioriteiten en niet rond die van anderen.

4. Denk win-win
Voordeel voor alle partijen maakt alles makkelijker. Denk hierbij in termen van overvloed en mogelijkheden, niet in schaarsheid en competitie.

5. Begrijp anderen als u wilt dat ze u begrijpen
Teveel leiders keren deze regel om en bereiken zo niets. Wie kan luisteren vergroot zijn inzicht en begrijpt het standpunt van anderen, zodat hij een eigen mening kan vormen en formuleren.

6. Zorg voor synergie
Waardeer en respecteer verschillen. Beperkingen kunnen worden gecompenseerd door goed gecoördineerd teamwerk.

7. Houd uzelf continu scherp
Zorg voor groei en vernieuwing op de vier aspecten van uw menselijk gedrag: mentaal, sociaal-emotioneel, spiritueel en fysiek. Deze vier aspecten beïnvloeden elkaar en leiden tot harmonie.

8. Ontdek wat u zelf boeit, inspireert en vervult
De kans is groot dan u dan het best presteert. Hetzelfde geldt voor uw medewerkers. Beschouw ze als mensen en niet als middelen.

Vier verschillende petten die alle leiders moeten leren dragen
Goede leiders kunnen een verscheidenheid van situaties die zeer verschillende stijlen van leiderschap vereisen, begrijpen en erop reageren.

Leidinggeven kan op verschillende al dan niet verkeerde wijzen. Hier volgen vier doeltreffende leiderschapspetten, elk bruikbaar in een bepaalde situatie:

1. Leider/Voorzitter:
Dit is een vereiste pet als mensen aarzelen. Hoewel u niet onaardig hoeft te zijn om te voorzien in zelfbewuste leiding, moet u wel een houding van urgentie uitdrukken samen met uitvoerige communicatie. Als u al te zeer betrokken of achterover leunend lijkt, zullen mensen de zaak niet flink aanpakken.

2. Coach:
Als mensen een beetje gemotiveerd zijn maar gebrek hebben aan informatie of richting, dan heeft u de rol van coach. U hoeft niet zo confronterend of zelfbewust als een leider/voorzitter te zijn, omdat mensen die in het team zitten ernaar verlangen om erbij betrokken te worden.

3. Teamleider:
Anders dan bij een coach leiden teamleiders van binnenuit het spel en worden zij meer gerespecteerd als leiders die gelijk zijn, dan als leiders die top-down invloed hebben. Dit type leider is meer preventief bij de ontwikkeling, planning en training. Het aanmoedigen van de teamgeest en de groepsprestaties wordt het voornaamste thema van de vergaderingen.

4. Bevriende deskundige:
Als teamleden zeer bekwaam en gemotiveerd zijn, dan is de taak van de leider in de eerste plaats één van verlichting. De rol is meer zoals als die van een adviseur of gelijke deskundige dan een autoritaire leider. Als u op dit niveau te sterk of dogmatisch bent zal dat het leiderschap de kop indrukken en de leider als achterhaald bestempelen.

Lees meer in onze channel over Leiderschap

De rubriek ACTUEEL informeert u over recent verschenen artikelen in andere media. Bij elke bijdrage vermelden wij de oorspronkelijke bron. (bron: Manager Online)

Kennisbank onderwerpen:

Kennisbank onderwerpen:

 

Reageer

Na het plaatsen kunt u uw reactie nog 30 minuten aanpassen.

x
x