Channels

Samenwerken met verschillende mensen is niet altijd even makkelijk.

Wat maakt een team effectief?
Als teveel mensen dezelfde rol hebben, is er een grote kans op concurrentie en dat kan conflicten opleveren. Een effectief team bestaat juist uit mensen met verschillende kwaliteiten en persoonlijkheden. Deze verschillen zijn vaak nuttig zijn voor het functioneren van de groep.

De Belbin methode

De bekendste methode om te meten hoe effectief een team is, is de teamrolmanagement van Belbin. Deze gaat ervan uit dat verschillende persoonlijkheidskenmerken de effectiviteit van een team bepalen. Naast een inhoudelijke teamrol vervult elk teamlid ook een rol die van nature bij hem of haar past. Dit heeft te maken met zijn of haar karakter en wordt de natuurlijke teamrol genoemd. Als deze natuurlijke rol niet goed aansluit op de inhoudelijke rol die deze persoon heeft gekregen, zal een team slecht draaien. Belbin raadt organisaties daarom aan de portefeuilles in het team niet alleen te verdelen op grond van vakinhoudelijke ervaring, maar ook de karakters mee te nemen.

Met de Belbin-test kunnen werknemers eenvoudig hun rol(len) bepalen Afhankelijk van het doel van het team, kan zo een optimaal functionerend gezelschap worden samengesteld. Vrijwel iedereen scoort hoog op twee rollen. Daarom is het niet nodig om alle negen rollen in het team op te nemen.

Volgens Belbin presteert een team slecht wanneer er essentiële teamrollen ontbreken, bijvoorbeeld de creatieve plant. Maar zitten er teveel planten in het team en geen kritische monitor dan zal het lang duren voor er resultaat is geboekt. De
oorzaken voor wrijvingen en ruzies in een team zijn met de Belbin-test goed te achterhalen. Door als team de test te doen kan je meer begrip voor elkaar kweken en misschien besluiten om van rollen te wisselen. Het teamrol-model wordt ook gebruikt bij het invullen van vacatures in bestaande teams. Als de aanwezige kwaliteiten duidelijk worden, helpt dat bij het formuleren van de persoonlijkheidstypen die nog ontbreken in het team.

De negen gedrags/teamrollen van Belbin

 • De groepswerker:
  extravert, doener, de motor van het team, loyaal, kan goed luisteren, werkt efficiënt en flexibel.
 • De zorgdrager:
  introvert, nauwgezet, ziet alle details, maakt zich zorgen om wat mis kan gaan, rusteloos.
 • De vormer:
  Gedreven en ondernemend. Krijgt veel mensen in beweging, kan arrogant en irriterend overkomen.
 • De voorzitter:
  Kan goed luisteren, samenbinden en knopen doorhakken. Houdt teamleden aan genomen beslissingen.
 • De plant:
  innovator, bedenkt nieuwe strategieën of verrassende oplossingen. Soms onpraktisch en weinig communicatief.
 • De monitor:
  analytisch en intelligent. Evalueert ideeën van het team kritisch. Is soms te voorzichtig en beetje saai.
 • Bedrijfsman/coördinator:
  Niet praten maar doen, systematisch uitvoeren van afspraken, praktisch ingesteld, weinig flexibel
 • Brononderzoeker/netwerker:
  Extravert, zoekt buiten de groep naar nieuwe ideeën, legt makkelijk contacten, is overenthousiast soms gemakzuchtig
 • De specialist:
  De toegewijde vakman, heeft gespecialiseerde kennis. Weinig betrokkenheid naar rest van team toe.


 

Tips voor het werken in groepen

 1. Zorg dat iedereen goed weet wat het gemeenschappelijk belang van het team is.
 2. Respecteer en maak gebruik de individuele verschillen.
 3. Maak duidelijke afspraken
 4. Spreek elkaar aan op gemaakte afspraken
 5. Durf waardering én irritaties uit te spreken
 6. Bespreek het groepsproces. Wat ging goed en wat was minder? Waardoor kwam dat? Hoe kan dat anders?

 

De rubriek ACTUEEL informeert u over recent verschenen artikelen in andere media. Bij elke bijdrage vermelden wij de oorspronkelijke bron. (bron: Planet)

Kennisbank onderwerpen:

Kennisbank onderwerpen:

 

Reageer

Na het plaatsen kunt u uw reactie nog 30 minuten aanpassen.

Reacties

Geachte heer / mevrouw,

Kunt u mij informatie verstrekken mbt KPI om de (verbetering) van samenwerking in een organisatie (intern) te meten.

Bij voorbaat dank.

M.A.J.N. van Heist

x
x