De evolutie van teamontwikkeling

Actueel

Het Belbin teamrollen model en de 4 fasen van Levine zijn belangrijke inzichten en hulpmiddelen bij teamontwikkeling. Hier vindt u een compact overzicht.

Vier fasen in de ontwikkeling van teams

De Amerikaanse psycholoog Levine (1979) vergeleek de ontwikkeling van een team met die van de mens. In zijn optiek doorloopt ieder team in zijn bestaan een bepaalde ontwikkeling die erg lijkt op de leeftijdsfasen van een mens. Van grote afhankelijkheid van zijn ouders komt een mens vervolgens in een opstandige fase voordat hij zelfstandig en volwassen wordt – om uiteindelijk na zijn oude dag te sterven.

De 4 fasen van Levine

  1. Een startfase waarin structuur het kernwoord is;
  2. Een strijdfase waarbij er bepaald wordt hoe dit team met elkaar de klus gaat klaren;
  3. Een samenfase waarin het team effectief f...

Meer over Leidinggeven