Channels

Ieder team gaat bij zijn ontwikkeling door 4 fases: Forming, Storming, Norming, Performing. Productiviteit en teammoraal laten zien in welke fase van teamontwikkeling het team zit. Bij elke fase past een bepaalde manier van leidinggeven.

Forming: In de opstartfase heeft het team behoefte aan sturing. Het team heeft in deze fase onder andere behoefte aan:
– Het koppelen van de teamdoelen aan de organisatiedoelen
– Structuur opzetten voor de ontwikkeling van de teamcharter
– Inventariseren van trainingsbehoeften van het team
Een sturende leiderschapsstijl past het beste bij deze fase.

Storming: In de norming fase komen verwarring en frustraties naar voren. Het team moet leren met conflicten om te gaan en samen effectief te kunnen werken. In deze fase heeft het team behoefte aan:
– Herbevestiging van de teamdoelen, normen en rollen
– Ontwikkeling van zowel interpersoonlijke als taakgerichte competenties
– Waardering van werk en kleine successen
Een coachende leiderschapsstijl past het beste bij deze fase.

Lees ook:

Goede samenwerking is er niet vanzelf in je team.

Norming: In deze fase begint het team effectief samen te werken, in eerste instantie nog voorzichtig. In deze fase moet team leren om leiderschap te delen en met conflicten om te gaan. Het team heeft hierbij behoefte aan:
– Aanmoedigen van verschillende gezichtspunten
– Teamleden betrekken bij besluitvorming, oplossen van problemen en beheersen van conflicten
– Gedeeld leiderschap stimuleren
– Obstakels die het bereiken van het doel hinderen te slechten.
Een ondersteunende leiderschapsstijl past het beste bij deze fase.

Performing: Hierbij is het team zeer effectief, de uitdaging is het om deze situatie vast te houden. Hiervoor moeten:
– Prestaties van het team worden beloond
– Individuele bijdragen van teamleden worden gewaardeerd
– Resultaten worden geëvalueerd
– Nieuwe uitdagingen en hogere standaarden worden nagestreefd
De delegerende leiderschapsstijl past het best binnen deze fase.

Een teamleider kan het bijna nooit goed doen, want hij moet met zoveel tegengestelde belangen rekening houden. De ene werknemer vindt de baas al snel een bemoeial, terwijl de andere juist behoefte heeft aan meer sturing.

ArrayTwee factoren bepalen de behoefte van een team aan leiderschap.
Ten eerste de taakvolwassenheid en ten tweede de mate van vrijblijvendheid. Als het niet uitmaakt wat het team produceert dan is er weinig behoefte aan leiderschap. Toch zal ook in een taakgerichte groep zonder leider na verloop van tijd behoefte ontstaan aan een leider die een oordeel velt, complimenten uitdeelt, externe communicatie verzorgt en conflicten oplost. Een groep zonder leider valt uiteindelijk ten prooi aan chaos of apathi
e.

Voor een leider liggen de valkuilen constant op de loer. Een goede leider is een evenwichtskunstenaar, die tegenstellingen en dilemma`s op waarde kan schatten en een gulden middenweg vindt. Een minimale vereiste voor een leider is dat hij kan omgaan met complexiteit. Hij moet empathisch vermogen bezitten, zodat hij het gevoel van anderen snapt en het effect van acties kan inschatten en helder kunnen communiceren.

Het is de manager die door de juiste communicatie kan bereiken dat teams hun potentieel realiseren. Het nuttigst is overlegtijd te besteden aan het uitwisselen van informatie die nog niet algemeen verspreid is. Overleg is nodig in teams zodat een team een effectief goede prestatie neerzet.

ArrayTeams presteren beter als u het volgende doet:

  • Zorg dat de gesprekken goed gestructureerd verlopen
  • Stimuleer een geest van samenwerking
  • Zet de vaardigheden en kennis van de teamleden in het licht
  • Focus op het overbrengen van nieuwe en unieke informatie.

De rubriek ACTUEEL informeert u over recent verschenen berichten in andere media. In elk bericht vermelden wij de oorspronkelijke bronnen. Bron: Limex projects

Zie ook in onze kennisbank Team ontwikkeling.

Kennisbank onderwerpen:

U heeft een gratis lidmaatschap

Upgrade naar een PRO-abonnement voor € 4 per maand of € 30 per jaar en ontvang:

  • onbeperkt toegang tot alle artikelen.
  • geen commerciële emails en geen reclame op de site.
  • de keuze of u wel of geen nieuwsbrief wilt ontvangen
  • het E-book: Negotiating as emotion management t.w.v. €8.00
UPGRADE NAAR PRO-ABONNEMENT >>

Kennisbank onderwerpen:

 

Reageer

Na het plaatsen kunt u uw reactie nog 30 minuten aanpassen.

Reacties

[…] Bruce Tuckman heeft aangetoond dat een team bij het uitvoeren van een project door een aantal ontwikkelingsfasen zal gaan. Hij noemde die fasen forming, storming, norming en performing. Bij forming wordt het team […]

x
x