Team ontwikkeling in fases

Actueel

Ieder team gaat bij zijn ontwikkeling door 4 fases: Forming, Storming, Norming, Performing. Productiviteit en teammoraal laten zien in welke fase van teamontwikkeling het team zit. Bij elke fase past een bepaalde manier van leidinggeven.

Forming: In de opstartfase heeft het team behoefte aan sturing. Het team heeft in deze fase onder andere behoefte aan:
- Het koppelen van de teamdoelen aan de organisatiedoelen
- Structuur opzetten voor de ontwikkeling van de teamcharter
- Inventariseren van trainingsbehoeften van het team
Een sturende leiderschapsstijl past het beste bij deze fase.

Storming: In de norming fase komen verwarring en frustraties naar voren. Het team moet leren met conflicten om te gaan en samen effectief te kunnen werken. In deze fase heeft het team behoefte aan:
- Herbevesti...

Meer over Team ontwikkeling