Zeven tips voor succesvolle intervisie

Columns

Volgens Wikipedia is intervisie een vorm van deskundigheidsbevordering waarbij mensen een beroep doen op ‘collega's‘ om mee te denken over persoon- en functiegebonden vraagstukken en knelpunten uit de eigen werksituatie. Dit meedenken gebeurt niet door het aandragen van oplossingen, maar door het stellen van vragen om zo met behulp van eigen analytisch en probleemoplossend vermogen zicht te krijgen op het ingebrachte probleem en hoe hierin te handelen. Intervisie is bij uitstek een manier om eigen grenzen op te zoeken en te verleggen. Covey noemt het ‘Sharpen the saw’ in zijn boek "Seven Habits of Highly Effective People".

Als ambitieuze manager is het niet makkelijk om je problemen met een ander te bespreken. Sommigen zien het nut er niet van in, anderen hebben er geen tijd voor of vinden...

Marcel Douwe Dekker
De gegeven Wikipedia definitie stampt van Thea van der Gun 24 van haar opzet van dit artikel van augustus 2004. Het is wel aardig, dat dit vermeld wordt, ook al denkt Wikipedia daar zelf anders over. Dit is bij Wikipedia een eigen grens, die ze wel eens zouden mogen opzoeken en verleggen.

Overigens wordt er bij Wikipedia over van alles en niets meegedacht en bediscusseert, en lijkt er zo ook aan intervisie gedaan te worden zonder dat deze term (naar mijn weten) hierbij ooit gevallen is. Die tips worden in ieder geval wel nageleefd, of dat probeert men ten minste.

Marcel Douwe Dekker
Theo Kats
Wellicht een zinvolle aanvulling op tip nummer 4 (werk volgens een methode) en voor diegenen die zich verder willen verdiepen in Intervisie: vorige week is het Praktijkboek Intervisie verschenen, uitgegeven door Kluwer i.s.m. de werkgroep Intervisie van de Ooa (Orde van organisatiekundigen en -adviseurs); hierin staan Proces en Methoden beschreven inclusief de toepasbaarheid en voor- en nadelen per methode. Daarbij is ook nog een apart Praktijkschrift Intervise te verkrijgen waarin naast samenvattingen van de methoden ruimte is voor het vastleggen van het eigen intervisietraject.
Joeri Cox
Mooi stukje. Maar nog een opmerking bij tip nummer 4 ('werk volgens een methode'): in mijn ogen doe je dit niet zo zeer ten behoeve van de tijd, maar nog veel meer om 'alles eruit te halen wat erin zit'. Of in consultantstermen: om het optimale resultaat voor de casusinbrenger te behalen. En zodat het gevreesde theekransje daar blijft waar het moet: bij de thee in de pauze!

Intervisie staat of valt met het strikt werken volgens een door allen geaccepteerde methodiek.

Meer over Management Development