Wat is tegenwoordig nog de waarde van kennis?

Cases

Kennis: wat is het en hoe ontwikkel je het. Onbegrip over de waarde van kennis leidt tot neergaande onderwijsresultaten in NL en tot kansenongelijkheid. Kinderen hebben juist recht op kennis! Kennis is belangrijker dan ooit. Wat betekent dat en hoe moet je dat aanpakken in het onderwijs..

De afgelopen jaren is er in het onderwijs ruim aandacht voor 21st century skills zoals creativiteit, communicatie en bijvoorbeeld mediawijsheid. Dit gaat gepaard met een steeds ruimere opvatting over wat kennis (bij kinderen) nou precies is. Kennisoverdracht zou hiermee zelfs ouderwets zijn, omdat kinderen dit ‘sociaal construeren” met anderen.

Kennis is hiermee vluchtiger en tijdelijker van aard. En de docent wordt meer een coach dan een ”overdrager van kennis’. In combinatie met geromantiseerde beelden...


Meer over Onderwijs