Als je bedrijven zou vragen “Wat willen jullie nu echt bereiken?” zouden veel gehoorde doelstellingen het behalen van Operational Excellence en klanttevredenheid zijn. Men wil graag lage kosten, efficiënt produceren en tevreden klanten. Bij de vraag hoe wil je dit dan bereiken zegt men vaak: “Zorgen voor betrouwbaarheid, goed service verlenen, geen fouten maken en de operationele kosten terugdringen”.

Grote plannen worden gemaakt, strategische doelstelling bepaald, maar op het gebied van daadwerkelijk sturen hierop blijven veel bedrijven in gebreke. Hoe kan dat nou? Het kan toch niet zo zijn dat de directie tevreden is over een geslaagde heisessie en vervolgens pas aan het einde van het jaar de doelstellingen en de resultaten weer ziet en zich dan pas afvraagt wat ervan terecht is gekomen. Of toch wel? Bovenstaande is wat gechargeerd maar het lijkt er vaak wel op. Er zijn zoveel hulpmiddelen in de loop de jaren ontwikkeld zoals de Balance Scorecard, INK-model, verschillende vormen van dashboards met allerlei indicatoren maar worden de gewenste effecten namelijk dat de organisatie gaat sturen op hun doelstellingen, daardoor wel bereikt? Nee, helaas vaak niet.

Waarom maken zoveel bedrijven plannen maar geven ze vervolgens geen opvolging hieraan? De meest gehoorde antwoorden zijn:
• Daadwerkelijk sturen is moeilijk. Niet iedere manager kan en wil echt sturen.
• Sturen betekent ook verantwoordelijkheid nemen en dat wil niet iedereen.
• Er bestaat angst voor transparantie. Als men stuurt krijgt de omgeving inzicht en wordt dus inzichtelijk of de manager goed of slecht presteert.
• Veel bedrijven hebben ondanks alle mooie modellen moeite met het vertalen van doelstellingen richting KPI’s voor hun belangrijkste processen.

Lees ook:

Big Data is noodzakelijk voor een Rapid Response organisatie

Daadwerkelijk sturen is lastig, dat geef ik toe, maar toch zouden meer bedrijven daarop moeten focussen. Door dit te doen wordt het realiseren van doelstellingen niet door toevalligheden bepaald maar wordt een hoofdzaak waar men voortdurend bewust mee bezig is.

Wat kan sturen opleveren en waarom zou je als organisatie nu moeten willen sturen:

• Bewaking van de voortgang van de gestelde doelen en eventueel bijsturen waar mogelijk
• Inzicht in welke dingen goed gaan maar belangrijk ook of men de goede dingen doet
• Minder ad hoc acties en brandjes blussen
• Punten voor verbetering worden duidelijk zichtbaar
• Traceerbaarheid ook als men kijkt naar de eisen vanuit wet en regelgeving
• Mensen kunnen aanspreken op gedrag
• Zorgen voor een voorspelbare output (kwaliteit, doorlooptijd, aantallen enz)

De belangrijkste eerste stap is dat de organisatie ervoor zorgt dat er een directe link is tussen strategische doelstellingen en de operationele processen zodat het management ervoor kan zorgen dat ze hun doelstellingen managebaar, meetbaar en transparant kunnen realiseren. Processen, inzicht daarin en het sturen hierop is het belangrijkste middel voor het management om zijn doelstellingen te halen. Immers dit kan men controleren en beïnvloeden.

Ik ben van mening dat het daadwerkelijk vertalen van doelstellingen en sturen hierop veel meer aandacht dient te krijgen anders blijft het behalen van doelstellingen eerder een Russisch roulette dan gerichte acties…..

Freek Hermkens is werkzaam als organisatieadviseur bij O&i (www.oi.nl) in Utrecht. Freek heeft jaren ervaring in het verbeteren en optimaliseren van bedrijfsprocessen bij grote dienstverlenende bedrijven.

 

Reageer

Na het plaatsen kunt u uw reactie nog 30 minuten aanpassen.

x
x