Transparantie vertroebelt

Columns

De trend naar transparantie maakt de wereld niet per definitie betrouwbaarder, eerder het omgekeerde. Dit is een pleidooi om niet naar de cijfers an sich te kijken maar met name te letten op de manier waarop de cijfers tot stand zijn gekomen en de gehanteerde uitgangspunten ter discussie te stellen. Juist daarin onderscheiden de verschillende organisaties zich. Wat wil men tonen?

In organisaties wordt veel moeite gedaan om aan de normen en uitgangspunten te voldoen die instanties over hen hebben afgeroepen of die zij zichzelf hebben opgelegd. Of het nu gaat om ziekenhuizen die de wachtlijsten willen wegwerken, scholen die kwaliteitscijfers krijgen opgeprikt of brandweerkorpsen die binnen de norm bij een brand willen zijn, allen doen hun uiterste best om toch vooral bovenaan in de top van d...

Meer over Besturen en organiseren