Toetsbare doelen voor betere parlementaire controle (2)

Deel twee van het artikel naar aanleiding van een bijdrage inhet septembernummer van Openbaar Bestuur, op persoonlijke titelgeschreven door de heren M. Berkenbosch en P. van Putten en mevrouwA. Erwich. Zij zijn allen werkzaam bij de Algemene Rekenkamer. (Deel 1 verscheen op 22oktober j.l. in M@n@gement).

Onderzoek Rekenkamer naar WEB

De Rekenkamer verrichtte eind 1996 en in de eerste helft van1997 onderzoek naar dat deel van de WEB dat betrekking had op hetsecundair beroepsonderwijs. Voor meer bijzonderheden over de WEBverwijzen wij naar het artikel in Openbaar Bestuur. Waar het hieromgaat is dat uit het onderzoek van de Reken...

Cor Berkelaar
Beste Leo,

Interessante materie; tegelijk VERBIJSTEREND om te constateren hoe onze overheid blijkbaar te werk gaat. Om te zeggen dat ze doelloos te werk gaat zou te ver gaan, maar dat kennis, inzichten en vooral de bereidheid bij het (duurbetaalde) ambtelijke apparaat ontbreken om gericht te werk te gaan, is op zijn minst teleurstellend te noemen. Ik vraag me overigens af in hoeverre leden van de tweede kamer met deze constateringen om zijn gegaan. Misschien zijn noch het ambtelijke apparaat, noch de politiek de juiste kanalen om deze inzichten om te zetten naar daadwerkelijk effectieve methoden en structuren...

Vriendelijke groeten
C.B.
Kerklaan
Het artikel geeft aan dat er nog een lange weg te gaan is, voordat het
overheidshandelen zo transparant is gemaakt dat er daadwerkelijk
verantwoording over wordt afgelegd. Ambtenaren misbruiken hun creativiteit om zich niet te behoeven verantwoorden. Uit het artikel wordt bovendien nog
eens duidelijk dat er niet voldoende kennis en ervaring is om een beoordeling binnen kaders van doelmatigheid ook echt te laten plaatsvinden. Kortom: de know how ontbreekt. Als er bovendien niet veel sturing vanuit het ambtelijk apparaat zelf op wordt gezet, ligt hier een schone taak voor de Tweede Kamer
Jeroen Visser
Kent uw andere methodes die we kunnen vergelijken met de BBS?
Of andere methode die te vergelijken zijn met Smart eisen?

Bij voorbaat dank

Jeroen Visser
HVU student Opleiding Bedrijfskader
jaimy
ik vind het voor mezelf en die stuutn
Kees A. Beintema
Alle mogelijke informanten hebben het over SMART.
Maar nergens gaat dat oppervlakkige aanduidingen te boven.
Het lijkt me vooralsnog louter symboliek.
Bestaan er (pogingen tot) operationalisatie van de 5 termen, cq aanwijzingen om in concrete gevallen tot zulke operationalisaties te komen, althans de triviale vaagheden te overstijgen?
Ik zal u zeer erkentelijk zijn voor eventuele reacties onder onderwerp/motto "SMART".
Kees A. Beintema
Alle mogelijke informanten hebben het over SMART.
Maar nergens gaat dat oppervlakkige aanduidingen te boven.
Het lijkt me vooralsnog louter symboliek.
Bestaan er (pogingen tot) operationalisatie van de 5 termen, cq aanwijzingen om in concrete gevallen tot zulke operationalisaties te komen, althans de triviale vaagheden te overstijgen?
Ik zal u zeer erkentelijk zijn voor eventuele reacties onder onderwerp/motto "SMART".